Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

SPOLUPRÁCE SE ŠKODA AUTO
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov je partnerem ŠKODA AUTO a toto partnerství je pro školu velkým přínosem. Firma poskytuje škole pro výuku budoucích mechaniků opravářů motorových vozidel informace o opravách a údržbě vozidel, diagnostický software ODIS, ale i nehomologované vozy, podkomplety a další stroje a zařízení ke vzdělávacím účelům. Tohle všechno je ale jen jedna část spolupráce. Druhou částí je přímé zapojení do výuky.
V současné době je jednou z nejaktuálnějších oblastí výuky problematika elektromobility a umělé inteligence. Firma připravila blok bezplatných on-line přednášek pro pedagogy středních škol, kteří se jich mohou zúčastnit a získat tak potřebné podklady pro výuku svých žáků. Dále mají učitelé k dispozici instruktážní videa, která významně pomáhají žákům nejenom zvládnout distanční výuku, ale také získat informace potřebné pro další výuku a uplatnění u budoucích zaměstnavatelů.

Číst dál...

NOVÁ UČEBNA PRO ŽÁKY OBORU PRODAVAČ
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov vyučuje na pracovišti v Kadani žáky také v oboru vzdělání Prodavač. Právě na tyto žáky čekalo po obnovení prezenčního praktického vyučování malé překvapení.
Škola využila dobu, kdy nebyla povolena osobní přítomnost žáků ve škole, k celkové rekonstrukci odborné učebny. Reagovala tím na požadavky zaměstnavatelů (jak velkých supermarketů, tak i malých prodejen), kteří vyžadují nové znalosti a dovednosti budoucích absolventů oboru Prodavač, a vybudovala zcela novou multimediální učebnu vybavenou prostředky výpočetní techniky a další didaktickou technikou, odborným programovým vybavením a novým školním nábytkem.
Vzniklo tak pracoviště splňující náročné hygienické i odborné požadavky, které zabezpečila školy vlastními pracovníky. Nová učebna přispěje ke zkvalitnění výuky tohoto náročného oboru vzdělání a zvýší i uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
 
 
 
UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY – ORGANIZACE MZ 2021
Aktualizované podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-3, termíny konání zkoušek společné i profilové části a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / MZ 2021 – Organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 č. j. MSMT-43073/2020-3, oddíl IV, písmeno a, b rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou 39-41-L/01 Autotronik, 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 37-42-M/01 Logistické a finanční služby, 65-42-M/01 Hotelnictví a do nástavbového oboru studia 64-41-L/51 Podnikání.
 
UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY KONČÍCÍCH 3. ROČNÍKŮ – ORGANIZACE ZZ 2021
Podmínky konání závěrečné  koušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3258/2021-1, termíny konání zkoušek a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / ZZ 2021 – organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 
UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY – ORGANIZACE MZ 2021
Podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-1, termíny konání zkoušek společné i profilové části a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / MZ 2021 – Organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 
PŘIJMĚTE NABÍZENOU POMOC – VÍTE O NÍ?
Pokud máte v době zakázané osobní přítomnosti ve škole, ale i za běžných podmínek fungování školy, nějaké problémy s plněním studijních povinností a potřebujete poradit, pomoct, mít k dispozici počítač, abyste mohli vypracovat domácí úkoly, případně řešit i jiné problémy, můžete se obrátit na různé podpůrné instituce, které působí v našem regionu.
V následujících odkazech najdete nabídku jejich činností a služeb včetně kontaktních údajů. Neváhejte je využít.
 
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.