Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

 NABÍDKA MOŠTOVÁNÍ JABLEK – PODZIM 2021
  
Středisko Jirkov nabízí v sezóně podzim 2021
moštování jablek pro veřejnost.
Podrobnější informace najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Vyhlášení 5. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 5. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 4. kola
 
Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 – 1. ROČNÍKY
Zahájení výuky 1. ročníků všech oborů vzdělání na SŠTGA Chomutov ve školním roce 2021/2022 proběhne 1. září 2021 podle jednotlivých středisek následovně:
Středisko Chomutov, Pražská 702/10 – 10:00 hod.
Středisko Chomutov, Cihlářská 4132 – 10:00 hod.
Středisko Jirkov, Jezerská 272 – 8:00 hod.
Středisko Kadaň, 5. května 680 – 10:00 hod.
Třídní schůzky 1. ročníků plánované na září 2021 se vzhledem k epidemiologické situaci neuskuteční.
Do budov školy mohou 1. září vstoupit pouze žáci bez doprovázejících osob. Nutné případy doprovodu budou řešeny individuálně.
Pro testování a ochranu dýchacích cest platí pro žáky 1. ročníků stejná pravidla jako pro ostatní žáky - čtěte následující informaci.
 
OPATŘENÍ PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Na začátku školního roku proběhne ve škole preventivní screeningové testování žáků antigenními testy, a to 1. září 2021, 6. záři 2021 a 9. září 2021.
Toto preventivní testování nemusí absolvovat žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost a předloží potvrzení o uplynutí 14 dní po plně dokončeném očkování nebo uplynutí maximálně 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19 po prodělaném onemocnění Covid-19, nebo doloží platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Každá osoba (žák, zaměstnanec, třetí osoba) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a zároveň se na něj nevztahuje příslušná výjimka z testování nebo výjimka z používání prostředků ochrany dýchacích cest, je povinen nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy.
Ve společných prostorech školy je povinnost nosit až do odvolání respirátory.
Detailnější informace zde:
Žáci i zákonní zástupci jsou průběžně informování o všech důležitých skutečnostech prostřednictvím elektronické verze systému Bakaláři („E-žákovská knížka“) i dalšími komunikačními prostředky - e-mail, telefon. 
 
 
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Vyhlášení 4. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 4. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 3. kola
 
Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Vyhlášení 3. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 2. kola
 
Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Vyhlášení 2. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 2. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 1. kola
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.