Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - výsledky 8. kola
 
Poučení pro uchazeče je uvedeno v dokumentu o výsledcích přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání pod tabulkou s výsledky - NEPŘEHLÉDNĚTE!
 
 Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 
Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
65-42-M/01  Hotelnictví  Údlice
  
 
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem
 
Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
29-56-H/01  Řezník - uzenář  Údlice
    
< Zpět