Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – výsledky 4. kola
 
Poučení pro uchazeče je uvedeno v dokumentu o výsledcích přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání pod tabulkou s výsledky - NEPŘEHLÉDNĚTE!
 
Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
Kód oboru  Název oboru  Výuka v místě
65-42-M/01  Hotelnictví  Chomutov - Cihlářská
 Autotronik
 Chomutov - Pražská
 
 
 Nástavbové obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
Kód oboru  Název oboru  Výuka v místě
64-41-L/51  Podnikání - denní forma  Chomutov
  
 
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem
Kód oboru  Název oboru  Výuka v místě
23-68-H/01
 Mechanik opravář motorových vozidel
 Chomutov - Pražská
29-54-H/01  Cukrář  Chomutov - Cihlářská
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů  Chomutov - Cihlářská
66-51-H/01  Prodavač  Kadaň
 
   
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem a s nižšími nároky na vzdělávání  
 Kód oboru  Název oboru  Výuka v místě
41-52-E/01  Zahradnické práce  Kadaň
66-51-E/01  Prodavačské práce  Chomutov - Cihlářská
  
 
< Zpět