Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - výsledky 9. kola
 
Poučení pro uchazeče je uvedeno v dokumentu o výsledcích přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání pod tabulkou s výsledky - NEPŘEHLÉDNĚTE!
 
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem
 
Kód oboru  Název oboru  Výuka v místě
69-51-H/01  Kadeřník  Kadaň