Školní jídelna - Údlice

Upozornění pro rodiče a žáky
Vzhledem ke změně vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování si Vás dovoluji seznámit se změnami v placení a účtování stravného.

Důležité!!!   
Každý strávník se musí přihlásit ke stravování u vedoucí kuchyně. Po přihlášení a zaplacení stravného bude strávníkovi přidělen čip nebo stravovací karta, kterou strávník bude využívat k odebírání stravy, k odhlašování a přihlašování obědů.
Přihlášení a odhlášení stravy
Stravu je možné objednávat na týden dopředu. Odhlášení stravy je možné provést třemi způsoby:
- odhlášení pomocí terminálu,
- telefonicky,
- osobně u vedoucí kuchyně.  
Je potřebné odhlašovat obědy včas, nejpozději den dopředu do 9.00 hod. Po této době se počty jídel uzavírají, aby bylo možné objednat potřebné suroviny. Pouze v případě náhlého onemocnění (ne kontrola u lékaře, výlety a akce pořádané školou, které jsou dopředu plánované), lze stravu odhlásit v příslušném dni do 7.00 hod.  
V případě nemoci je nutno, aby si strávník odhlásil stravu na celou dobu absence, jídlo do jídlonosičů se vydává pouze první den nemoci, další dny strávník nemá odebírání stravy nárok.    
Neodhlášené a nevyzvednuté stravné se bude účtovat včetně všech nákladů,
Výdej stravy
Obědy pro žáky se vydávají v době od 12:00 hod. do 14:00 hod.
 
Výdej stravy pro cizí strávníky
Obědy se vydávají v době od 11:30 hod. do 12:00 hod.
 
  

Objednání stravy - Údlice

Objednat stravu ve středisku Údlice ZDE.