Domov mládeže - Chomutov

Domov mládeže Beethovenova č. p. 5355. Žáci mají zajištěno ubytování již od 1. 9. daného školního roku. S podmínkami ubytování budou žáci seznámeni při příjezdu do domova mládeže. Za ubytování se platí 650 Kč měsíčně. Celodenní strava stojí 63 Kč na den.
Kontakt: Helena Jirešová, vedoucí internátu

Telefon: 474 651 959