Telefonní a emailový seznam - Chomutov

SŠTGA  Chomutov
tgacv* (* = @tgacv.cz)
474 651 848
sekretariát školy
 
 
474 651 849
spojovatelna – vrátnice 

 

Vedení školy (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Ing. Mladý Jiří
tgacv*
474 611 212
ředitel
Ing. Písaříková Jitka
pisarikova*
474 611 217
zástupkyně ředitele pro
teoretické vyučování,
zástupce statutárního orgánu
Ing. Janoušek Milan
janousek*
474 611 215
770 177 325
zástupce ředitele pro praktické vyučování
Simetová Michaela
simetova*
474 611 231
vedoucí ekonomka

 

Administrativa (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Bajerová Marie
bajerova.m*
474 611 213
personalistka
Doležalová Lenka
dolezalova*
474 686 718
autoservis – technický pracovník
Konvička Martin DiS.
konvicka*
474 611 270
770 159 228
správce sítě
Kučerová Šárka
kucerova.s*
474 611 271
referentka majetkové správy
Linzová Margita
linzova*
474 611 274
pokladní
Lišková Ivana
liskova*
474 611 214
studijní referentka
Nocarová Miriam
nocarova*
474 611 236
účetní
Šlajová Jaroslava
slajova*
474 611 272
ekonomka
Vejražková Ivana
vejrazkova*
474 611 273
mzdová účetní
Vodvárková Lucie
vodvarkova*
474 611 233
mzdová účetní
Wlazlová Lenka
wlazlova*
474 611 240
zásobovač, výdejna

 

Učitelé teoretického vyučování (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Ing. Králová Janka
kralova*
474 611 259
učitelka pověřená řízením úseku teoretického vyučování
Ing. Reimitzová Jana
reimitzova*
474 611 269
učitelka pověřená řízením úseku teoretického vyučování
Mgr. Doová Vladimíra
doova*
474 611 261
učitelka teor. vyučování
Mgr. Hrbková Radka
hrbkova*
474 611 267
učitelka teor. vyučování
Mgr. Hrčková Olga
hrckova*
474 611 265
učitel teor. vyučování, metodik prevence rizikového chování
Mgr. Hronová Michaela
hronova*
474 611 268
učitelka teor. vyučování
Ing. Chmelíková Jana
chmelikova*
474 611 267
učitelka teor. vyučování
Ing. Jobánková Zuzana
jobankova*
474 611 264
učitelka teor. vyučování
Mgr. Kalousová Alena
kalousova*
474 611 267
učitelka teor. vyučování
Mgr. Kolaříková Gabriela
kolarikova*
474 611 266
učitelka teor. vyučování, výchovná
poradkyně
Bc. Kotenková Alena
kotenkova*
474 611 259
učitelka teor. vyučování
Ing. Motruničová Lola
motrunicova*
474 611 263
učitelka teor. vyučování
Ing. Panuška Jaroslav
panuska*
474 611 269
učitel teor. vyučování
Mgr. Položij Nikolaj
polozij*
474 611 262
učitel teor. vyučování
Sembdnerová Alena
sembdnerova*
474 611 259
učitelka teor. vyučování
Ing. Sojka Petr
sojka*
474 611 262
učitel teor. vyučování
Ing. Stodola Tomáš
stodola*
474 611 263
učitel teor. vyučování
Mgr. Svobodová Marie
svobodova*
474 611 268
učitelka teor. vyučování
Ing. Šolarová Anna
solarova*
474 611 268
učitelka teor. vyučování
Ing. Umlauf Slavomír
umlauf*
474 611 263
učitel teor. vyučování
Vojáček Roman
vojaček*
474 611 261
učitel teor. vyučování
Mgr. Vydržel Radek
vydrzel*
474 611 267
učitel teor. vyučování

 

Učitelé odborného výcviku: Pražská 702/10 – strojírenské obory (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Cabal František
cabal*
474 611 229
vedoucí učitel odborného výcviku
Burda Jaroslav
burda*
474 611 221
učitel odborného výcviku
Hák Jan
hak*
474 611 218
učitel odborného výcviku
Ivančík Filip
ivancik*
474 611 239, 243
učitel odborného výcviku
Jirkovský Milan
jirkovsky*
474 611 245, 247
učitel odborného výcviku
Kozár Jiří
kozar*
474 611 241, 255
učitel odborného výcviku
Kulhánek Miroslav
kulhanek*
474 611 221
učitel odborného výcviku
Kyncl Roman
kyncl*
474 611 239, 242
učitel odborného výcviku
Rybář Ivan
rybar*
474 611 238, 224, 247, 252
učitel odborného výcviku
Sláma Igor
slama.i*
474 611 247, 249
učitel odborného výcviku
Trelo Bartoloměj
trelo*
474 611 245
učitel odborného výcviku
Vostrý Josef
vostry*
474 611 241
učitel odborného výcviku

 

Učitelé odborného výcviku: Pražská 702/10 – svářečská škola (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Bc. Zeman Josef
zeman*
474 611 226
vedoucí svářečské školy
Karlík Pavel
karlik*
474 611 224, 227
učitel odborného výcviku
Kolář Pavel
 
474 611 224
učitel odborného výcviku
Mareš Miloš
mares*
474 611 224, 232
učitel odborného výcviku

 

Učitelé odborného výcviku: Václavská 4153 – operátor skladování (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Bc. Chlebečková Kateřina
chlebeckova*
474 774 850, 860
773 071 144
učitelka odborného výcviku pověřena
vedením pracoviště
Bc. Fresserová Ivana
fresserová*
474 774 850, 844, 859
učitelka odborného výcviku
Holá Jana
hola*
474 774 850, 861
učitelka odborného výcviku
Malinová Lenka
malinova*
474 774 850, 858, 859
učitelka odborného výcviku

 

 Učitelé odborného výcviku: V Alejích a Trocnovská – autoservis (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Kroupa Petr
kroupa*
474 686 718
vedoucí učitel odborního výcviku
Dolejška Vojtěch
 dolejska
474 628 950
učitel odborného výcviku
Hušek Karel
husek*
474 686 718
učitel odborného výcviku
zástupce VUOV
Kopolovič Petr
kopolovic*
474 628 950
učitel odborného výcviku
Lysoněk David
lysonek*
474 686 718
učitel odborného výcviku
Maják Lubomír
majak*
474 686 718
učitel odborného výcviku
Rožek Stanislav
rozek*
474 686 718
učitel odborného výcviku
Simet Josef
simet*
474 686 718
učitel odborného výcviku
Votruba Lukáš
votruba*
474 628 950
učitel odborného výcviku
Zeman Pavel
 zemanp*
474 686 718
 učitel odborného výcviku

 

< Zpět