Telefonní a emailový seznam - Kadaň

Vedení střediska (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon           
Pracovní pozice
Mgr. Novotný Daniel
novotny*
474 333 112
474 774 821 
vedoucí střediska Kadaň a zástupce ředitele pro praktické vyučování
Ing. Ivana Müllerová
i.mullerova*
474 774 826
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Mgr. Jindrová Iva
jindrova*
474 774 827
vedoucí učitelka 

 

Administrativa (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon            
Pracovní pozice
Jindra Petr
jindra*
474 316 037
referent majetkové správy
Matějková Krista matejkova*
474 774 823
administrativní pracovnice
Hagarová Lucie hagarova*

474 333 112
474 774 820

personalistka

 

Učitelé teoretického vyučování (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon    
Pracovní pozice
Mgr. Aron Josef
aron*
474 774 829
učitel teoretického vyučování
Mgr. Hájevská Marcela
hajevska*
474 774 825
učitelka teoretického vyučování
Mgr. Hájevský Martin
hajevsky*
474 774 825
učitel teoretického vyučování
Bc. Hanzelínová Jana
hanzelinova*
474 774 830
učitelka teoretického vyučování
Ing. Hendrychová Jana
hendrychova*
474 774 828
učitelka teoretického vyučování
Mgr. Levá Jelena
leva*
474 774 822
učitelka teoretického vyučování
Mgr. Nguyen Minh Huyen
nguyen*
474 774 828
učitelka teoretického vyučování
Ing. Ondová Marie
m.ondova*
474 774 831
učitelka teoretického vyučování
Ing. Peštuková Jaroslava
pestukova*
474 774 831
učitelka teoretického vyučování,
metodička prevence rizikového chování
Ing. Stuchlík Petr
stuchlik*
474 774 825
učitel teoretického vyučování
Mgr. Šilhanová Marcela
silhanova*
474 774 834
učitelka teoretického vyučování,
výchovná poradkyně
Ing. Štádlerová Věra
stadlerova*
474 774 831
učitelka teoretického vyučování
Zavřelová Helena
zavrelova*
474 774 829
učitelka teoretického vyučování

 

Asistentky pedagoga (* = @tgacv.cz)

 Příjmení a jméno
 Emailová adresa
 Telefon
 Pracovní pozice
 Bialasová Helena
 bialasova*
 474 774 825
 474 774 835
 asistentka pedagoga
 Čiháková Šárka
 cihakova*
 474 774 831
 474 774 833
 asistentka pedagoga

 

Učitelé odborného výcviku: Fibichova 1129 – kadeřník (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
 Emailová adresa
 Telefon
 Pracovní pozice
Drástová Jana
 drastova*
 736 629 526
 učitelka odborného výcviku pověřená
 vedením pracoviště
Češková Šárka
 ceskova*
 474 316 029
 učitelka odborného výcviku
Hlavinová Eva
 hlavinova*
 474 316 023
 736 629 526
 učitelka odborného výcviku
Jílovcová Radka
 jilovcova*
 474 316 029
 učitelka odborného výcviku
Kančiová Dagmar
 kanciova*
 474 316 023
 736 629 526
 učitelka odborného výcviku
Kulíková Eva
 kulikova*
 474 316 023
 736 629 526
 učitelka odborného výcviku
Vitásková Alena
 vitaskova*
 474 316 023
 736 629 526
 učitelka odborného výcviku

 

 Učitelé odborného výcviku: Fibichova 1129 – kuchař-číšník, prodavač (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
 Emailová adresa
 Telefon
 Pracovní pozice
Mgr. Kalašová Renata
 kalasova*
 474 316 021
 učitelka odborného výcviku pověřená
 vedením pracoviště
Bauerová Eva
 bauerova*
 474 316 018
 učitelka odborného výcviku
Foldová Michaela
 foldova*
 474 774 839
 učitelka odborného výcviku
Velcová Svatoslava
 velcova*
 474 316 018
 učitelka odborného výcviku
Vlčková Jaroslava
 vlckova*
 474 316 022
 učitelka odborného výcviku, školní prodejna

 

 Učitelé odborného výcviku: 5. května 680 – strojní mechanik  (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
 Emailová adresa
 Telefon
 Pracovní pozice
Bc. Kodera Petr
 kodera*
 474 774 835
 učitel odborného výcviku pověřený
 vedením pracoviště
Šamonil Zdeněk
 samonil*
 474 774 835
 učitel odborného výcviku
Veselý Petr
 vesely*
 474 774 835
 učitel odborného výcviku
Viták Jiří
 vitak*
 474 774 835
 učitel odborného výcviku

 

Učitelé odborného výcviku: 5. května 680 – zahradnické práce, zednické práce (* = @tgacv.cz) 

Příjmení a jméno
 Emailová adresa
 Telefon
 Pracovní pozice
Bc. Černá Lucie
 cerna*
 474 774 833
 učitelka odborného výcviku pověřená
 vedení pracoviště
Horák Jiří
 horak*
 474 774 833
 učitel odborného výcviku
Janovský Ladislav
 janovsky*
 474 774 833
 učitel odborného výcviku
Králová Daniela
 d.kralova*
 474 774 833
 učitelka odborného výcviku
Vozárová Eva
 vozarova*
 474 774 833
 učitelka odborného výcviku

 

 Domov mládeže a školní jídelna, Fibichova 1129 (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Štěpánková Veronika
stepankova*
474 316 012 736 629 524
vychovatelka pověřená vedením DM
Černá Alena
 
736 629 524
vychovatelka
Kšírová Miroslava
ksirova*
736 629 524
noční vychovatelka
Jedličková Pavlína
jedlickova*
474 316 018
vedoucí školní jídelny

 

< Zpět