Telefonní a emailový seznam - Kadaň

Vedení střediska (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon           
Pracovní pozice
Mgr. Novotný Daniel
novotny*
474 333 112
474 774 821 
vedoucí střediska Kadaň a zástupce ředitele pro praktické vyučování
Ing. Doktorová Tatiana
doktorova*
474 774 826
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Mgr. Jindrová Iva
jindrova*
474 774 827
vedoucí učitelka 

 

Administrativa (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon            
Pracovní pozice
Jindra Petr
jindra*
474 316 037
referent majetkové správy
Matějková Krista matejkova*
474 774 823
administrativní pracovnice
Seifertová Marta seifertova*


474 333 112

474 774 820

personalistka

 

Učitelé teoretického vyučování (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon    
Pracovní pozice
Mgr. Aron Josef
aron*
474 774 829
učitel teoretického vyučování
Mgr. Hájevská Marcela
hajevska*
474 774 825
učitelka teoretického vyučování
Mgr. Hájevský Martin
hajevsky*
474 774 825
učitel teoretického vyučování
Bc. Hanzelínová Jana
hanzelinova*
474 774 830
učitelka teoretického vyučování
Ing. Hendrychová Jana
hendrychova*
474 774 828
učitelka teoretického vyučování
Mgr. Levá Jelena
leva*
474 774 822
učitelka teoretického vyučování
Ing. Ondová Marie
m.ondova*
474 774 831
učitelka teoretického vyučování
Ing. Peštuková Jaroslava
pestukova*
474 774 831
učitelka teoretického vyučování, metodik prevence rizikového chování
Ing. Stuchlík Petr
stuchlik*
474 774 825
učitel teoretického vyučování
Mgr. Šilhanová Marcela
silhanova*
474 774 834
učitelka teoretického vyučování, výchovná poradkyně
Zavřelová Helena
zavrelova*
474 774 829
učitelka teoretického vyučování

 

Učitelé odborného výcviku (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Bauerová Eva
bauerova*
474 316 018, 023
učitelka odborného výcviku
Velcová Svatoslava
velcova*
474 316 018, 023
učitelka odborného výcviku
Češková Šárka
ceskova*
474 316 029
učitelka odborného výcviku
Drástová Jana
drastova*
736 629 526
učitelka odborného výcviku pověřená vedením
Hlavinová Eva
hlavinova*
 
učitelka odborného výcviku
Jílovcová Radka
jilovcova*
474 316 029
učitelka odborného výcviku
Kančiová Dagmar
kanciova*
736 629 526
učitelka odborného výcviku
Kulíková Eva
kulikova*
 
učitelka odborného výcviku
Vitásková Alena
vitaskova*
736 629 526
učitelka odborného výcviku
Bc. Kalašová Renata
kalasova*
474 316 021
učitelka odborného výcviku pověřená vedením
Kubovičová Aneta
kubovicova*
474 774 839
učitelka odborného výcviku
Vlčková Jaroslava
vlckova*
474 316 022
učitelka odborného výcviku, školní prodejna
Bc. Kodera Petr
kodera*
474 774 835
učitel odborného výcviku pověřený vedením
Šamonil Zdeněk
samonil*
474 774 835
učitel odborného výcviku
Veselý Petr
vesely*
474 774 835
učitel odborného výcviku
Viták Jiří
vitak*
474 774 835
učitel odborného výcviku
Ing. Müllerová Ivana
i.mullerova*
474 774 833
učitelka odborného výcviku pověřená vedením
Bc. Černá Lucie
cerna*
474 774 833
učitelka odborného výcviku
Horák Jiří
horak*
474 774 833
učitel odborného výcviku
Janovský Ladislav
janovsky*
474 774 833
učitel odborného výcviku
Králová Daniela
d.kralova*
474 774 833
učitelka odborného výcviku

 

 Asistentky pedagoga (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Bialasová Helena
bialasova*
474 774 825
474 774 835
asistentka pedagoga
Štěpinová Šárka
stepinova*
474 774 831
474 774 833
asistentka pedagoga
Vozárová Eva
vozarova*
474 774 825
474 774 833
asistentka pedagoga

 

Domov mládeže a školní jídelna (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
 Pracovní pozice
Kšírová Miroslava
ksirova*
474 316 011 736 629 524
noční vychovatelka
Štěpánková Veronika
stepankova*
474 316 012 736 629 524
vychovatelka pověřená vedením pracoviště
Černá Alena
 
474 316 012 736 629 524
vychovatelka
Jedličková Pavlína
jedlickova*
474 316 018
vedoucí školní jídelny

 

< Zpět