Naučná stezka školním arboretem
 
Dne 29. 5. 2015 byla za přítomnosti náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové slavnostně otevřena „Naučná stezka školním arboretem“ v areálu Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov – středisko Jirkov, Jezerská 272. Stezka byla vybudována v rámci projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07./1.1.00/44.005. Celkové náklady na vybudování činí 1 361 000 Kč.
Stezka je dlouhá 374 m a je na ní celkem 7 zastavení s informačními tabulemi, na kterých jsou popsány jednotlivé úseky stezky a její zajímavosti. Je zde také uveden popis nejdůležitějších rostlin a živočichů, kteří se na daném úseku nacházejí. Naučná stezka slouží k poznávání květin, keřů, dřevin a také drobných živočichů jako jsou obojživelníci, brouci, ještěrky, motýli, a dále běžných hub včetně těch cizopasných. Účelem stezky není ukazovat exotické rostliny, ale běžnou floru a faunu střední Evropy, se kterou mohou návštěvníci přicházet do styku při procházkách přírodou, ale i v zahrádkách a parcích. Součástí naučné stezky jsou dvě jezírka, ve kterých jsou vysazeny vodní rostliny a časem se v nich zabydlí i drobní vodní nebo mokřadloví živočichové.
Celkový počet vysázených rostlin je kolem 400 a každá rostlina je opatřena tabulkou, na které je uveden její český a latinský název. Naučná stezka neslouží pouze k pasivnímu prohlížení, ale také umožňuje žákům základních a středních škol výkon praktických činností, např. výsadbu, ošetřování, prořezávání, množení atd.
Naučná stezka je kromě žáků základních a středních škol přístupná i pro děti mateřských škol, které si zde mohou kromě seznámení s florou a faunou sami vyzkoušet práci s rostlinami, např. přípravu truhlíků a květináčů s květinami.
Stezka je během školního roku v pracovních dnech přístupná v čase 8:00 – 14:30 hod. nebo po předchozí domluvě s vedením střediska Jirkov (tel. 474 516 620) i v jinou dobu.
A jakým způsobem se mohou zájemci seznámit s naučnou stezkou?
 
1. S osobním průvodcem - Vaše návštěva potrvá asi 1 hodinu.
2. Bez průvodce, ale pod vedením svého učitele s možností vypracování pracovních listů, později využitelných pro výuku – časový prostor dle zájmu.
3. S knižním průvodcem.
 
 < Zpět
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.