Domov mládeže - Jirkov

Domov mládeže je umístěn v krásném parkově upraveném areálu školy v Jirkově. Po rekonstrukci, která byla dokončena v roce 2004, patří k nejlépe zařízeným školským ubytovacím kapacitám.
Žáci jsou ubytováni na jednotlivých buňkách, z nichž každá se skládá z třílůžkového a dvoulůžkového pokoje. Jednotlivé buňky mají své sociální zařízení. Maximální počet lůžek, tudíž i ubytovaných žáků je 72. V budově internátu jsou žákům k dispozici tři herny s televizorem a stolní kopanou. Mohou si zapůjčit DVD přehrávač, rádio, PS II nebo různé stolní hry a knihy.
 Ubytování žáků středních škol:
 
 Poplatek za ubytování za 1 měsíc  900,- Kč  
 Ubytování pouze v sudém či lichém týdnu
450,- Kč  
 Celodenní stravování: snídaně + oběd +
 večeře/za osobu a den 
 77,- Kč  
 
 
 
 
 
Žáci se zdravotními problémy mohou požádat o dietní úpravu jídel (např. bezlepková dieta). 
Areál školy nabízí žákům široké spektrum zájmových volnočasových aktivit. Jsou zde k dispozici četná sportoviště: tělocvična, posilovna, která je také vybavena spinningovými koly, fotbalové hřiště, hřiště na tenis, volejbal nebo basketbal. Tato zařízení žáci často a rádi využívají formou sportovních kroužků vedených vychovateli. Dále je součástí vybavení internátu počítačová učebna, kde pod vedením příslušného vychovatele probíhá pravidelně dvakrát týdně počítačový kroužek. K dalším aktivitám patří kroužek výtvarný a turistický, návštěvy Galerie v Jirkově, návštěvy kina, návštěvy spinningového centra v Chomutově atd. K oblíbeným aktivitám žáků patří např. vánoční a velikonoční diskotéka, na kterou si pravidelně připravují bohatý program. Ke každoročním akcím také patří návštěva Krušnohorského zooparku v Chomutově, opékání buřtů na koupališti ve Vysoké Peci, prohlídka areálu Červený Hrádek, turistický výšlap na vysílač Jedlák, prohlídka a odborný výklad v Jirkovských sklepeních, jehož součástí je i výstup na věž zdejšího kostela. Poslední akcí školního roku bývá slavnostní posezení a rozloučení se žáky závěrečných ročníků.
 
 

< Zpět

 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.