Úvod do světa práce – průřezové téma

 • Rodinný rozpočet
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Pracovní poměr
 • Ukončení pracovního poměru
 • Vzdělání, celoživotní vzdělávání
 • Trh práce, rekvalifikace
 • Nezaměstnanost
 • Hledání zaměstnání
 • Úřad práce
 • Hospodaření podniku
 • Motivační a průvodní dopis
 • Životopis
 • Platební styk
 • Přijímací pohovor
 • Pracovní smlouva
 • Výpočet mzdy
 • Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, BOZP
 • Profesní etika
 • Etické zásady v podnikání
 • Jak začít podnikat, podnikatelský záměr

  < Zpět