Zámečník

Obor vzdělání Zámečník přehled zpracovaných DUM

Autor: Sláma Jiří       e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odborný výcvik

Ruční zpracování kovů

 • Měřidla
 • Orýsování
 • Pilování rovinných ploch
 • Pilování tvarových ploch
 • Střihání
 • Sekání a probíjení
 • Vrtání
 • Zahlubování a vystružování
 • Řezání závitů
 • Rovnání a ohýbání
 • Nýtování
 • Vypilování a slícování
 • Zaškrabávání, zabrušování a lapování
 • Vinutí pružin
 • Ruční broušení
 • Ostření nástrojů
 • Ruční kování a tepelné zpracování kovů
 • Pájení na měkko
 • Prostorové orýsování
 • Povrchová úprava

Soustružení

 • Typy soustruhů a jejich základní části
 • Soustružnické nože, druhy, použití
 • Způsoby upínání obrobků
 • Volba a nastavení řezných podmínek
 • Soustružení válcových ploch vnějších
 • Soustružení válcových ploch vnitřních
 • Soustružení čelních ploch
 • Vrtání na soustruzích
 • Vyhrubování a vystružování
 • Soustružení zápichů a upichování
 • Řezání závitů závitníky a závitovými očky
 • Řezání závitů kruhovými závitovými čelistmi
 • Soustružení kuželových ploch vnějších
 • Soustružení kuželových ploch vnitřních
 • Soustružení závitů  nožem
 • Příprava a výroba tvarových nožů
 • Soustružení pomocí kopírovacího zařízení
 • Dokončovací práce, pilování, leštění a rýhování
 • Řezání lichoběžníkových závitů jednochodých a vícechodých
 • Soustružení výstředníkových součástek, upínání a soustružení excentrů


Frézování

 • Rozdělení frézek
 • Rozdělení nástrojů
 • Upínání součástí – přípravky
 • Základy teorie řezání při frézování
 • Měřící a kontrolní nástroje, měřidla
 • Frézování rovinných ploch válcovou frézou
 • Frézování rovinných ploch čelní frézou
 • Frézování výřezů v hranolech
 • Frézování klínových drážek
 • Frézování oblých ploch podle orýsování
 • Frézování na otočném kruhovém stole
 • Kopírování
 • Tvarové frézování
 • Popis universálního dělícího přístroje
 • Frézování čtvercového průřezu
 • Frézování drážek na hřídeli
 • Přímé a nepřímé dělení
 • Frézování zubů
 • Frézování ozubených kol
 • Základní veličiny čelních ozubených kol, měření charakteristických hodnot zubů


Strojnictví
 

 • Spoje se silovým stykem
 • Spoje s tvarovým stykem
 • Spoje s materiálovým stykem
 • Hřídele
 • Ložiska
 • Hřídelové spojky
 • Potrubí a příslušenství
 • Mechanické převody - řemenové převody, variátory
 • Mechanické převody - řetězové převody a převody ozubenými koly
 • Pohybové mechanismy obráběcích strojů
 • Zvláštní druhy spojek
 • Ozubená kola a převody
 • Klikový a vačkový mechanismus
 • Čerpadla
 • Kompresory a ventilátory
 • Mechanické - turbíny
 • Mechanické - spalovací motory
 • Mechanické - letecké a raketové motory
 • Hydraulické – hydrogenerátory a hydromotory
 • Elektrické - generátory a motory


Strojírenská technologie

 • Fyzikální vlastnosti
 • Chemické vlastnosti
 • Mechanické vlastnosti
 • Technologické vlastnosti
 • Mechanické zkoušky statické a dynamické
 • Zkoušky technologické
 • Zkoušky nedestruktivní
 • Kovové materiály - rozdělení a značení
 • Výroba surového železa
 • Výroba oceli - rozdělení a značení
 • Výroba litiny - rozdělení a značení
 • Neželezné kovy a jejich slitiny - dělení a značení
 • Práškové materiály - výroba, použití
 • Nekovové materiály - druhy
 • Plasty - rozdělení
 • Pomocné materiály - lepidla, tmely, pojiva
 • Krystalická stavba kovů
 • Rovnovážný diagram Fe - C
 • Kalení, žíhání, popouštění
 • Chemicko tepelné zpracování
 • Výroba polotovarů odléváním - technologie
 • Modelování - postup, modely, zařízení
 • Výroba forem - formovací směsi, formování
 • Tavení, odlévání, úprava odlitků
 • Pece
 • Tváření kovů za tepla
 • Volné a zápustkové kování
 • Protlačování a válcování
 • Výroba trubek
 • Tažení kovů za studena - stříhání, ohýbání, tažení
 • Tváření plastů
 • Tavné a tlakové svařování
 • Svařování plamenem a elektrickým obloukem
 • Pájení a lepení
 • Spojování nekovů
 • Spojování kovů s nekovy
 • Koroze kovů a nekovů
 • Druhy a typy koroze
 • Způsob odstranění koroze
 • Ochrana proti korozi - povrchové úpravy

 

< Zpět 

 

 

Typy soustruhů a jejich základní části
Soustružnické nože, druhy, použití
Způsoby upínání obrobků
Volba a nastavení řezných podmínek
Soustružení válcových ploch vnějších
Soustružení válcových ploch vnitřních
Soustružení čelních ploch
Vrtání na soustruzích
Vyhrubování a vystružování
Soustružení zápichů a upichování
Řezání závitů závitníky a závitovými očky
Řezání závitů kruhovými závitovými čelistmi
Soustružení kuželových ploch vnějších
Soustružení kuželových ploch vnitřních
Soustružení závitů  nožem
Příprava a výroba tvarových nožů
Soustružení pomocí kopírovacího zařízení
Dokončovací práce, pilování, leštění a rýhování
Řezání lichoběžníkových závitů jednochodých a vícechodých
Soustružení výstředníkových součástek, upínání a soustružení excentrů