MA - všechny obory vzdělání

Obor vzdělání všechny SOU: přehled zpracovaných DUM

Autor: Mgr. Tatiana Křivánková   e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika  –   Zlomky, povrchy a objemy těles

 • Zlomky - Sčítání zlomků se stejným a různým jmenovatelem
 • Zlomky - Odčítání zlomků se stejným a  různým  jmenovatelem
 • Zlomky - Násobení zlomků
 • Zlomky - Dělení zlomků a úprava složených zlomků
 • Zlomky - Číselná osa a znázornění reálných čísel na číselné ose
 • Procenta - Procento a procentová část
 • Procenta - Jednoduché úrokování
 • Stereometrie - Povrch kvádru
 • Stereometrie - Povrch jehlanu
 • Stereometrie - Povrch válce
 • Stereometrie - Povrch koule
 • Stereometrie - Objem krychle
 • Stereometrie - Objem kvádru
 • Stereometrie - Objem hranolu
 • Stereometrie - Objem jehlanu
 • Stereometrie - Objem kužele
 • Stereometrie - Objem koule

Matematika  –  Jednotky

 • Zavedení jednotky 1 metr, jednotky menší než 1 metr
 • Jednotky větší než 1 metr
 • Převody jednotek menších než 1 metr
 • Převody jednotek větších než 1 metr
 • Základní jednotka času – sekunda, minuta, hodina den
 • Časové jednotky větší než 1 den- týden, měsíc, rok, přestupný rok, desetiletí
 • Vztahy mezi časovými jednotkami menší než jeden den – převody
 • Vztahy mezi časovými jednotkami větší než jeden den – převody
 • Jednotky hmotnosti- gram, kilogram a vzájemné převody
 • Jednotky hmotnosti – metrický cent, tuna a vzájemné převody
 • Převádění jednotek hmotnosti a užití v praktických příkladech
 • Převádění jednotek hmotnosti a užití v praktických příkladech
 • Jednotky objemu Jednotky objemu
 • Převádění jednotek objemu a užití v praktických příkladech
 • Převádění jednotek objemu a užití v praktických příkladech
 • Pojem 1% jako část celku
 • Pojem 1% jako část celku
 • Výpočet 1%, 2%, 5%, 10%, 50% z celku
 • Výpočet 1%, 2%, 5%, 10%, 50% z celku

  < Zpět

Matematika    Zlomky, povrchy a objemy těles

 

Zlomky – Zavedení pojmu zlomek, zlomek roven 0 a 1, pravé a nepravé zlomky

Zlomky -  Rozšiřování a krácení zlomků, smysl zlomku, zlomek v základním tvaru

Zlomky - Převod nepravých zlomků na smíšená čísla a opačně, převrácené zlomky, části zlomků z celku

Zlomky - Sčítání zlomků se stejným a různým jmenovatelem

Zlomky - Odčítání zlomků se stejným a  různým  jmenovatelem

Zlomky - Násobení zlomků

Zlomky - Dělení zlomků a úprava složených zlomků

Zlomky – Číselná osa a znázornění reálných čísel na číselné ose

Procenta – Procento a procentová část

Procenta – Jednoduché úrokování

Stereometrie – Povrch kvádru

Stereometrie – Povrch jehlanu

Stereometrie – Povrch válce

Stereometrie – Povrch koule

Stereometrie – Objem krychle

Stereometrie – Objem kvádru

Stereometrie – Objem hranolu

Stereometrie – Objem jehlanu

Stereometrie – Objem kužele

Stereometrie – Objem koule