NEJ - všechny obory vzdělání

Všechny obory vzdělání SOU: přehled zpracovaných DUM

Autor: Gabriela Malá               e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk – Gramatika pro SOU I

  • Časování slabých sloves v přítomném čase PWP
  • Časování slabých sloves v přítomném čase PL
  • Slovesa sein a haben v přítomném čase PWP
  • Slovesa sein a haben v přítomném čase PL
  • Postavení slovesa ve větě oznamovací PWP
  • Postavení slovesa ve větě oznamovací PL
  • Postavení slovesa ve větě tázací – doplňovací PWP
  • Postavení slovesa ve větě tázací – doplňovací PL
  • Postavení slovesa ve větě tázací – zjišťovací PWP
  • Postavení slovesa ve větě tázací – zjišťovací PL
  • Rozkazovací způsob sloves PWP
  • Rozkazovací způsob sloves PL
  • Slovesa v záporu PWP
  • Slovesa v záporu PL
  • Modální slovesa PWP
  • Modální slovesa PL
  • Časování silných sloves v přítomném čase PWP
  • Časování silných sloves v přítomném čase PL
  • Zvratná slovesa PWP
  • Zvratná slovesa PL

Autor: Gabriela Malá               e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk – Gramatika pro SOU II

  • Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami PWP
  • Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami PL
  • Perfektum slabých sloves PWP
  • Perfektum slabých sloves PL
  • Préteritum slabých sloves a slovesa sein PWP
  • Préteritum slabých sloves a slovesa sein PL
  • Préteritum způsobových sloves PWP
  • Préteritum způsobových sloves PL
  • Préteritum sloves haben a werden PWP
  • Préteritum sloves haben a werden PL
  • Konjunktiv préterita způsobových a pomocných sloves PWP
  • Konjunktiv préterita způsobových a pomocných sloves PL
  • Tvar würde + infinitiv PWP
  • Tvar würde + infinitiv PL
  • Trpný rod sloves PWP
  • Trpný rod sloves PL
  • Silná slovesa v perfektu PWP
  • Silná slovesa v perfektu PL
  • Infinitiv s zu po podstatných a přídavných jménech a slovesech PWP
  • Infinitiv s zu po podstatných a přídavných jménech a slovesech PL

<Zpět