Zemědělec-farmář II

Obor vzdělání Zemědělec-farmář II: přehled zpracovaných DUM

Autor: Ing. Rohlenová Pavlína   e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pěstování rostlin - Výživa a hnojení

  • Význam a zákonitosti výživy
  • Biogenní prvky
  • Funkce biogenních prvků: uhlík, vodík, kyslík, dusík
  • Funkce biogenních prvků: fosfor, draslík
  • Funkce biogenních prvků: vápník, hořčík
  • Funkce biogenních prvků: síra, železo
  • Funkce stopových prvků: bor, mobybden
  • Funkce stopových prvků: mangan, zinek, měď
  • Vyjadřování živin
  • Význam a rozdělení hnojiv, nepřímá hnojiva
  • Rozdělení průmyslových hnojiv
  • Průmyslová hnojiva dusíkatá s jednou formou dusíku
  • Průmyslová hnojiva dusíkatá s více formami dusíku
  • Průmyslová fosforečná hnojiva
  • Průmyslová draselná hnojiva
  • Průmyslová vápenatá hnojiva
  • Průmyslová vápenatá hnojiva - postup výpočtu potřeby vápnění
  • Kombinovaná průmyslová hnojiva
  • Průmyslová kapalná hnojiva
  • Výpočet potřeby průmyslových hnojiv

Autor: Ing. Rohlenová Pavlína   e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pěstování rostlin - Zpracování půdy

  • Význam a základní směry zpracování půdy
  • Význam, termín, hloubka, způsoby a kvalita provedení podmítky
  • Orba - význam a hloubka orby
  • Orba - termín provedení
  • Orba - způsoby
  • Speciální orby
  • Význam, termín a způsob smykování
  • Význam a kvalitativní parametry vláčení
  • Význam a kvalitativní parametry válení
  • Význam kypření půdy
  • Setí - význam, kvalitativní parametry
  • Setí - kvalitativní parametry - hloubka
  • Setí - kvalitativní parametry - způsob
  • Setí - kvalitativní parametry - výsevek
  • Ošetřování během vegetace - vláčení
  • Ošetřování během vegetace - válení
  • Ošetřování během vegetace - plečkování
  • Ošetřování během vegetace - prořeďování a oborávání
  • Ošetřování během vegetace - zavlažování
  • Zpracování půdy - minimalizace

Autor: Ing. Rohlenová Pavlína   e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pěstování rostlin - Obiloviny

  • Význam a rozdělení obilovin
  • Biologická charakteristika obilovin
  • Růstové fáze obilovin
  • Výnosotvorné prvky obilovin
  • Pšenice ozimá - význam a požadavky na prostředí
  • Pšenice ozimá - zařazení do osevního postupu
  • Pšenice ozimá - technologie výroby
  • Žito ozimé - význam a požadavky na prostředí
  • Žito ozimé - zařazení do osevního postupu
  • Žito ozimé - technologie výroby
  • Tritikale
  • Ječmen ozimý - význam, zařazení do osevního postupu, požadavky na prostředí
  • Ječmen ozimý - technologie výroby a hnojení
  • Ječmen jarní - význam, požadavky na prostředí a zařazení do osevního postupu
  • Ječmen jarní - hnojení
  • Ječmen jarní - technologie výroby
  • Oves
  • Kukuřice
  • Kukuřice
  • Choroby a škůdci obilovin

Autor: Ing. Rohlenová Pavlína     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pěstování rostlin - Okopaniny

  • Význam a rozdělení okopanin
  • Význam a biologická charakteristika brambor
  • Brambory - zařazení od osevního postupu a požadavky na prostředí
  • Brambory - hnojení
  • Brambory - příprava sadby
  • Brambory - příprava půdy
  • Brambory - sázení
  • Brambory - klasický způsob ošetřování během vegetace
  • Brambory - chemický způsob ošetřování během vegetace
  • Brambory - sklizeň
  • Brambory - choroby
  • Brambory - škůdci
  • Význam a biologická charakteristika cukrovky
  • Cukrovka - požadavky na prostředí a zařazení do osevního postupu
  • Cukrovka - hnojení a příprava půdy na podzim
  • Cukrovka - příprava půdy před setím
  • Cukrovka - setí
  • Cukrovka - ošetřování během vegetace a sklizeň
  • Cukrovka - choroby a škůdci
  • Krmná mrkev

Autor: Ing. Koťátko Josef         e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technika zemědělského provozu II - Sklizeň obilovin, okopanin a chmele

  • Konstrukce sklízecích mlátiček
  • Žací ústrojí sklízecích mlátiček
  • Mlátící ústrojí sklízecích mlátiček
  • Separační ústrojí sklízecích mlátiček
  • Čistící ústrojí sklízecích mlátiček
  • Linky pro posklizňovou úpravu zrna
  • Sběrací vozy
  • Sběrací lisy     
  • Rozbíječe natě
  • Vyorávače brambor
  • Rozdružovací ústrojí
  • Třídící ústrojí    
  • Kombinované sklízeče brambor
  • Ořezávače chrástu
  • Vyorávač cukrovky
  • Kombinované sklízeče cukrovky
  • Strhávače chmele
  • Samojízdné sklízeče
  • Sklízecí linky na chmel
  • Sušárny chmele

<zpět