Mechanik - seřizovač

Obor vzdělání Mechanik - seřizovač: přehled zpracovaných DUM

Autor:  Ing. Milan Pivko     e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stroje a zařízení pro 4. ročník

 • Strukturální stavba obráběcích strojů
 • Hlavní části univerzálního hrotového soustruhu
 • Kinematické schéma hlavního pohonu soustruhu
 • Kinematické schéma suportové skříně
 • Univerzální hrotový soustruh, hlavní části - koník
 • Příslušenství soustruhu
 • Soustružnické stroje s CNC řízením
 • Revolverový soustruh
 • Soustružnické poloautomaty
 • Soustružnické automaty
 • Pily na dělení materiálu
 • Konzolové frézky
 • Rovinné a portálové frézky
 • Příslušenství frézek
 • Univerzální dělící přistroj
 • Druhy a základní části vrtaček
 • Vícevřetenové vrtačky a vrtačky pro hluboké vrtání
 • Hrotové brusky
 • Rovinné brusky
 • Bezhroté brusky

Strojnictví

 • Spoje se silovým stykem
 • Spoje s tvarovým stykem
 • Spoje s materiálovým stykem
 • Hřídele
 • Ložiska
 • Hřídelové spojky
 • Potrubí a příslušenství
 • Mechanické převody - řemenové převody, variátory
 • Mechanické převody - řetězové převody a převody ozubenými koly
 • Pohybové mechanismy obráběcích strojů
 • Zvláštní druhy spojek
 • Ozubená kola a převody
 • Klikový a vačkový mechanismus
 • Čerpadla
 • Kompresory a ventilátory
 • Mechanické - turbíny
 • Mechanické - spalovací motory
 • Mechanické - letecké a raketové motory
 • Hydraulické – hydrogenerátory a hydromotory
 • Elektrické - generátory a motory

Strojírenská technologie

 • Fyzikální vlastnosti
 • Chemické vlastnosti
 • Mechanické vlastnosti
 • Technologické vlastnosti
 • Mechanické zkoušky statické a dynamické
 • Zkoušky technologické
 • Zkoušky nedestruktivní
 • Kovové materiály - rozdělení a značení
 • Výroba surového železa
 • Výroba oceli - rozdělení a značení
 • Výroba litiny - rozdělení a značení
 • Neželezné kovy a jejich slitiny - dělení a značení
 • Práškové materiály - výroba, použití
 • Nekovové materiály - druhy
 • Plasty - rozdělení
 • Pomocné materiály - lepidla, tmely, pojiva
 • Krystalická stavba kovů
 • Rovnovážný diagram Fe - C
 • Kalení, žíhání, popouštění
 • Chemicko tepelné zpracování
 • Výroba polotovarů odléváním - technologie
 • Modelování - postup, modely, zařízení
 • Výroba forem - formovací směsi, formování
 • Tavení, odlévání, úprava odlitků
 • Pece
 • Tváření kovů za tepla
 • Volné a zápustkové kování
 • Protlačování a válcování
 • Výroba trubek
 • Tažení kovů za studena - stříhání, ohýbání, tažení
 • Tváření plastů
 • Tavné a tlakové svařování
 • Svařování plamenem a elektrickým obloukem
 • Pájení a lepení
 • Spojování nekovů
 • Spojování kovů s nekovy
 • Koroze kovů a nekovů
 • Druhy a typy koroze
 • Způsob odstranění koroze
 • Ochrana proti korozi - povrchové úpravy

Technologie 1 – 4 ročník

 • Základní pojmy obrábění
 • Nástroje - geometrie nástrojů
 • Síly v soustavě - obrobek - stroj - nástroj
 • Obrobitelnost materiálů
 • Upínání obrobků a nástrojů
 • Volba řezných parametrů
 • Chlazení a mazání při obrábění
 • Soustruhy - popis, rozdělení
 • Nástroje a přípravky
 • Upínání obrobků - způsoby
 • Obrábění čelních a válcových ploch
 • Vrtání na soustruhu
 • Upichování, vypichování a zapichování
 • Stroje pro frézování
 • Frézy a přípravky pro upínání
 • Upínání obrobků
 • Plošné a tvarové frézování
 • Hoblovky a obrážečky
 • Upínání nástrojů a obrobků
 • Broušení
 • Přenos rotace unášecí a lícní deskou
 • Upínání mezi hroty
 • Upínání na úhelníky a trny
 • Řezné podmínky
 • Soustružení kuželových ploch
 • Výstředníky a výstředné hřídele
 • Zalomené hřídele
 • Kopírovací zařízení IKS
 • Podsoustružování
 • Druhy a účel použití závitů
 • Soustružení metrických závitů soustružnickým nožem
 • Soustružení zvláštních závitů
 • Frézování tvarových ploch
 • Frézování drážek
 • Ozubená kola
 • Výroba ozubených kol dělicím způsobem
 • Výroba ozubených kol odvalovacím způsobem
 • Dělení materiálu řezáním
 • Dělení materiálu řezáním a stříháním
 • Rovnání hutních polotovarů
 • Metody měření v sériové výrobě
 • Základní měrky, kalibry, tvarové a profilové měrky
 • Vstupní a výstupní kontrola
 • Systém řízení jakosti
 • Integrované výrobní úseky
 • Obráběcí centra
 • Obráběcí centra pro rotační součásti
 • Obráběcí centra pro nerotační součásti
 • Průmyslové roboty a manipulátory
 • Obráběcí linky – výrobní proces a jeho uspořádání
 • Proudové uspořádání pracoviště
 • Mechanické upínací zařízení
 • Pneumatické upínací zařízení
 • Hydraulický upínač
 • Elektrické upínání
 • Plánování preventivních oprav
 • Kontrola přesnosti obráběcích strojů
 • Ruční a mechanizované nářadí a přípravky
 • Měřidla a kontrolní pomůcky
 • Pomocné technické materiály
 • CNC stroje ve strojírenské výrobě
 • CNC obráběcí stroje
 • Výrobní postupy
 • Řídicí systémy CNC obráběcích strojů
 • Provozní režimy CNC obráběcích strojů, testy programů
 • Konstrukční řešení CNC obráběcích strojů
 • Kuličkový šroub
 • Pracovní prostor CNC obráběcího stroje
 • Souřadnicový systém
 • Upínání nástrojů na CNC obráběcích strojích
 • Upínání obrobků na CNC obráběcích strojích
 • Práce technologa - programátora
 • Nástrojový a seřizovací list, odladění programu
 • Struktura CNC programu
 • Výběr nejpodstatnějších přídavných (G) a pomocných (M) funkcí
 • Korekce nástrojů
 • Určení nulového bodu obrobku a přesun souřadnicové soustavy
 • Nástroje pro CNC obráběcí stroje
 • Řezné podmínky pro CNC obráběcí stroje
 • Ekonomika provozu CNC obráběcích strojů
 • Význam a rozdělení dokončovacích operací, jemné obrábění
 • Honování
 • Lapování
 • Superfinišování
 • Leštění
 • Válečkování, kuličkování
 • Přesné vrtání
 • Vyhrubování
 • Vystružování
 • Aplikace dokončovacích operací
 • Vysokorychlostní obrábění
 • Obrábění s vysokým výkonem
 • Řezné materiály
 • Povlakování řezných materiálů
 • Elektroerozivní obrábění
 • Elektrochemické a chemické obrábění
 • Obrábění ultrazvukem
 • Obrábění laserem
 • Obrábění elektronovým paprskem
 • Obrábění vodním paprskem

Odborný výcvik - frézování

 • Rozdělení frézek
 • Rozdělení nástrojů
 • Upínání součástí – přípravky
 • Základy teorie řezání při frézování
 • Měřící a kontrolní nástroje, měřidla
 • Frézování rovinných ploch válcovou frézou
 • Frézování rovinných ploch čelní frézou
 • Frézování výřezů v hranolech
 • Frézování klínových drážek
 • Frézování oblých ploch podle orýsování
 • Frézování na otočném kruhovém stole
 • Kopírování
 • Tvarové frézování
 • Popis universálního dělícího přístroje
 • Frézování čtvercového průřezu
 • Frézování drážek na hřídeli
 • Přímé a nepřímé dělení
 • Frézování zubů
 • Frézování ozubených kol
 • Základní veličiny čelních ozubených kol, měření charakteristických hodnot zubů

< Zpět