Veřejnosprávní činnost

Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost: přehled zpracovaných DUM

Autor: Bc. Jan Řáha     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Standardní SW vybavení

 • Zdroj dat hromadné korespondence
 • Dokument hromadné korespondence
 • Formátování odstavce
 • Vlastní styly
 • Odrážky a číslování
 • Typografická pravidla
 • Relativní a absolutní adresa
 • Funkce matematické
 • Funkce statistické
 • Funkce logické
 • Funkce textové
 • Funkce datum a čas
 • Kontingenční tabulka
 • Kontingenční graf
 • Příprava k tisku
 • Tiskové sestavy
 • Zásady počítačové prezentace
 • Práce se snímky
 • Práce s obrázky a textem
 • Řazení a přechod snímků

Autor: Bc. Julie Kadlecova     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Správa zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

 • Podstata správy zaměstnanosti
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Základy správy zaměstnanosti, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Postavení zaměstnance
 • Míra zaměstnanosti
 • Pracovní úřady
 • Finanční příspěvky zaměstnavatelům
 • Dávky a podpory
 • Sociální správa, podstata, účastníci
 • Státní instituce sociálního zabezpečení
 • Samosprávní instituce sociálního zabezpečení
 • Skupiny potřebných občanů
 • Sociální zabezpečení, existenční a životní minimum
 • Členění sociálních dávek
 • Podpora v závislosti na výši příjmu
 • Podpora bez závislosti na výši příjmu
 • Peněžité a věcné sociální dávky
 • Nemocenské zabezpečení
 • Sociální péče


Veřejná správa

 • Podstata správy zaměstnanosti
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Základy správy zaměstnanosti, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Postavení zaměstnance
 • Míra nezaměstnanosti
 • Pracovní úřady
 • Finanční příspěvky zaměstnavatelům
 • Dávky a podpory
 • Sociální správa, podstata, účastníci
 • Státní instituce sociálního zabezpečení
 • Samosprávní instituce sociálního zabezpečení
 • Skupiny potřebných občanů
 • Sociální zabezpečení, existenční a životní minimum
 • Členění sociálních dávek
 • Podpora v závislosti na výši příjmu
 • Podpora bez závislosti na výši příjmu
 • Peněžité a věcné sociální dávky
 • Nemocenské zabezpečení
 • Sociální péče


Autor:
Mgr
. Vlasta Němečková     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základy společenských věd

 • Sociologie jako věda
 • Sociologický výzkum a jeho metody
 • Socializace a sociální učení
 • Způsoby a zprostředkovatelé socializace
 • Fáze socializace
 • Nejčastější chyby při procesu sociálního poznávání
 • Sociální komunikace
 • Sociální stratifikace
 • Sociální role
 • Sociální skupiny a útvary
 • Rodina
 • Typy výchovy v rodině
 • Multikulturní společnost
 • Romové
 • Rasy, etnika, národy
 • Rasismus, extremismus
 • Patologické jevy ve společnosti
 • Kriminalita mládeže
 • Závislost mládeže
 • Šikana


Základy společenských věd: 2
. ročník

 • Úvod do studia – Sociologie jako věda
 • Sociologický výzkum a jeho metody
 • Socializace a sociální učení
 • Způsoby a zprostředkovatele socializace
 • Fáze socializace
 • Nejčastější chyby při procesu sociálního poznávání
 • Sociální komunikace.
 • Asertivní komunikace
 • Sociální stratifikace
 • Sociální role
 • Sociální skupiny a útvary
 • Rodina
 • Typy výchovy v rodině
 • Multikulturní společnost
 • Romové
 • Rasy, etnika, národy
 • Rasismus, extremismus
 • Patologické jevy ve společnosti
 • Kriminalita mládeže
 • Závislost mládeže
 • Šikana


Autor: Bc. Zdeňka Frdlíková     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Písemná a elektronická komunikace 1. – 4. ročník

 • Záhlaví, adresa adresáta, adresa odesílatele
 • Odvolací údaje, věc, oslovení
 • Text, podpis, přílohy, zápatí
 • Poptávka
 • Nabídka
 • Objednávka
 • Kupní smlouva
 • Dodací list
 • Faktura
 • Přepravní dispozice
 • Žádost o místo
 • Životopis
 • Pracovní smlouva
 • Pracovní hodnocení
 • Výpověď z pracovního poměru
 • Blahopřejný dopis
 • Děkovný dopis
 • Plná moc
 • Rozhodnutí Odvolání


Základy ekonomiky

 • Mzdová soustava
 • Zákonné odvody mzdy
 • Výpočet mzdy
 • Přímé daně
 • Nepřímé daně
 • Struktura finančního trhu
 • Peněžní trh
 • Kapitálový trh
 • Burzy, RM – systém
 • Centrální banka
 • Obchodní banka
 • Pojišťovnictví
 • Ekonomika a neziskový sektor
 • Hodnocení národního hospodářství
 • Hospodářský cyklus
 • Ceny a inflace
 • Nezaměstnanost
 • Fiskální politika
 • Právní systém v národním hospodářství
 • Důchodová a cenová politika


Autor: Mgr. Fottrová Simona     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výběr gramatiky anglického jazyka

 • Přítomný čas prostý
 • Minulý čas prostý
 • Budoucí čas prostý
 • Přítomný čas průběhový
 • Minulý čas průběhový
 • Budoucí čas průběhový
 • Předpřítomný čas průběhový
 • Předminulý čas průběhový
 • Předbudoucí čas průběhový
 • Trpné rody prostých časů
 • Trpné rody průběhových časů
 • Plurál a singulár
 • Stupňování přídavných jmen
 • Číslovky
 • Větné vazby
 • Zájmena
 • Slovosled
 • Nepravidelná slovesa
 • Rozkazovací způsob
 • Předložky

< Zpět