Autotronik

Obor vzdělání Autotronik: přehled zpracovaných DUM

Autor: Mgr. Gabriela Kolaříková     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základy společenských věd – člověk a společnost II

 • Osobnost, vývoj osobnosti
 • Typologie osobnosti
 • Vývojové etapy
 • Drogy
 • Kouření a patologické hráčství
 • Alkoholismus, kofeinismus
 • Sociální útvary, skupiny
 • Sociální role, konflikt
 • Sociální nerovnost a chudoba
 • Krizová finanční situace
 • Rasy a národnost
 • Rasismus
 • Migrace, emigrace
 • Postavení mužů a žen
 • Multikulturní soužití
 • Náboženství, západní náboženství
 • Náboženství, východní náboženství
 • Náboženská hnutí
 • Sekty, znaky sekt
 • Náboženská hnutí a sekty v ČR

Základy společenských věd – člověk a právo 2. ročník

 • Stát
 • Právo
 • Ústava ČR
 • Právní odpovědnost
 • Soustava soudů         
 • Krajské a okresní soudy         
 • Právnická povolání     
 • Vlastnictví      
 • Nabytí vlastnictví
 • Spoluvlastnictví
 • Manželství      
 • Rodiče a děti
 • Náhradní rodinná péče
 • Formy vyživovací povinnosti
 • Zásahy do nefunkční rodiny
 • Pojem trestního práva 
 • Funkce trestního práva
 • Zásady trestního práva
 • Systém trestů
 • Trestní řízení    

  Autor: Ing. Jitka Písaříková      e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomika pro autoopravárenské obory, 2. a 3. ročník

 • Základní ekonomické pojmy
 • Hospodářské procesy, výroba, výrobní faktory
 • Trh, tržní hospodářství
 • Podnik
 • Podnikání podle Živnostenského zákona
 • Podnikání podle Obchodního zákoníku
 • Majetek podniku
 • Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, kalkulace ceny
 • Výrobní činnost podniku
 • Zásobovací činnost podniku
 • Investiční činnost podniku
 • Personální činnost podniku
 • Odbyt a marketing
 • Řízení a management
 • Peníze, bankovní soustava
 • Daňová soustava a nepřímé daně
 • Přímé daně
 • Národní hospodářství, státní rozpočet
 • Pojišťovnictví
 • Daňová evidence podnikatele

Elektrotechnika

 • Základní elektrické veličiny
 • Ohmův zákon
 • První Kirchhoffův zákon
 • Druhý Kirchhoffův zákon
 • Rozdělení látek podle vodivosti
 • Rezistory, kondenzátory, cívky
 • Spínače a relé
 • Elektrické stroje netočivé
 • Točivé elektrické stroje
 • Stejnosměrné motory
 • Elektrické měřící přístroje
 • Elektrotechnická schémata
 • Elektroinstalace motorových vozidel
 • Elektrické rozvody motorových vozidel
 • Zdroje elektrické energie MV
 • Akumulátorové baterie
 • Bezúdržbové a gelové akumulátory
 • Generátory elektrické energie
 • Alternátory
 • Regulátory napětí
 • Podmínky pro elektrický výboj ve válci
 • Bateriové zapalování
 • Řízení předstihu u bateriového zapalování
 • Elektronické zapalování
 • Plně elektronické zapalování
 • Spouštění motoru
 • Druhy spouštěčů
 • Spouštěče s výsuvným pastorkem
 • Druhy světelných zdrojů
 • Konstrukce světel vozidla
 • Konstrukce světlometů
 • Světlomety AFS
 • Signalizační soustava
 • Pomocná zařízení
 • Klimatizace
 • Kompresory klimatizace
 • Komfotní výbava vozidla
 • Audiosystémy, navigace
 • Systémy pasivní a aktivní bezpečnosti
 • Řídící jednotky

Odborný výcvik

 • Volba nářadí a pomůcek – klíče, kleště
 • Volba nářadí a pomůcek - stahováky
 • Druhy zajištění – spoj šroubem
 • Druhy zajištění – pojišťovací podložky, matice
 • Vypouštění provozních kapalin – chladící kapalina
 • Vypouštění provozních kapalin-olej
 • Vypouštění provozních kapalin-brzdová kapalina
 • Elektromotorky přídavných zařízení
 • Demontáž a montáž motoru
 • Demontáž a montáž převodovky
 • Kabelové svazky
 • Zapalovací soustava
 • Opravy hnaných a hnacích náprav
 • Tuhé nápravy
 • Výkyvné nápravy
 • Nápravy s víceprvkovým závěsem
 • Stabilizátory a moderní typy tlumičů
 • Základy geometrie
 • Druhy řízení
 • Opravy řízení a údržba
 • Stanovení potřeby opravy
 • Vnější a vnitřní osvětlení
 • Návěstní a signalizační zařízení
 • Kontrola, seřízení a opravy světel
 • Pojistky a žárovky
 • Alternátor a regulace
 • Dynamo a regulace
 • Akumulátor, kontrola a údržba
 • Druhy spouštěčů
 • Oprava a údržba spouštěčů
 • Brzdový okruh
 • Kotoučové brzdy
 • Bubnové brzdy
 • Kola a pneumatiky
 • Mechanické převodovky
 • Automatické převodovky
 • Opravy převodovek a údržba
 • Čtyřdobý motor
 • Dvoudobý motor
 • Motory podle uspořádání válců
 • Seřízení sbíhavosti
 • Diagnostika zážehového motoru
 • Diagnostika motoru Superwag
 • Diagnostika vznětového motoru
 • Seřízení emisí
 • Kontrola brzd
 • Testování tlumičů
 • Plnění klimatizace
 • Kontrola tlaku ve válcích motoru
 • Seřízení předstihu motoru
 • Seřízení vstřikovacích trysek
 • Nastavení rozvodu motoru OHC
 • Nastavení rozvodu motoru OHV
 • Měření přeběhu pístů
 • Měření přesahu vložených válců motoru
 • Oprava hlavy válců motoru
 • Chlazení motoru
 • Mazání motoru
 • Vstřikovací soustava zážehového motoru
 • Vstřikovací soustava vznětového motoru

< Zpět