Kuchař-číšník

Obor vzdělání Kuchař-číšník:     přehled zpracovaných DUM

Autor: Ing. Janoušek Milan   e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Biologie I                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

  • Biologie, vědecká disciplína
  • Biologie, význam
  • Ekologie, význam
  • Teorie vzniku života na Zemi
  • Vývoj života na zemi
  • Vlastnosti živých soustav
  • Rozmanitost organismů
  • Nebuněčné formy života na Zemi
  • Bakterie a sinice
  • Dědičnost organismů
  • Proměnlivost organizmů
  • Základy genetiky
  • Genetické zákony
  • Rostlinná říše, morfologie rostlin, kořeny
  • Rostlinná říše, morfologie rostlin, stonky a listy
  • Rostlinná říše, morfologie rostlin, květy a květenství
  • Rostlinná říše, morfologie rostlin, plody
  • Rostlinná říše, morfologie rostlin, využití v praxi
  • Rostlinná říše, fyziologie rostlin
  • Rostlinná říše, morfologie rostlin II

Autor: Ing. Janoušek Milan       e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Biologie II                         

  • Tkáně, orgány
  • Tkáně budovací
  • Trofické tkáně
  • Svalová tkáň
  • Nervová tkáň
  • Pohybová soustava
  • Trávicí soustava
  • Dýchací soustava
  • Oběhová soustava
  • Vylučovací soustava
  • Centrální nervová soustava
  • Pohlavní soustava
  • Kožní soustava
  • Žlázy s vnitřní sekrecí
  • Smyslové orgány
  • Základní ekologické pojmy
  • Abiotické podmínky života
  • Biotické podmínky života
  • Zdroje energie a látek na Zemi
  • Koloběh látek na Zemi

Autor: Ing. Milan Janoušek   e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základy přírodních věd - I. ročník

  • Vztahy mezi populacemi
  • Ekosystém
  • Biosféra, globální ekosystém
  • Vliv člověka na biosféru
  • Vliv člověka na biosféru
  • Ohrožování životního prostředí, voda
  • Ohrožování životního prostředí, ovzduší
  • Ohrožování životního prostředí, půda
  • Ohrožování životního prostředí, odpady
  • Nepříznivé vlivy na člověka
  • Zdravý životní styl
  • Prevence a ochrana zdraví
  • Nebezpečné látky, kouření
  • Nebezpečné látky, alkohol
  • Nebezpečné látky, drogy
  • Ochrana ovzduší
  • Ochrana vod
  • Likvidace odpadů
  • Rekultivace
  • Chráněná území

Autor: Bc. Řeháková Jarmila     e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stolničení I                       

  • Rozdělení slavnostních hostin
  • Rozpočet hostiny
  • Pracovní příkaz
  • Charakteristika banketů
  • Písemnosti – objednávka
  • Zasedací pořádek
  • Příprava slavnostní tabule
  • Výzdoba tabule, druhy
  • Banket – servis nápojů
  • Banket – servis pokrmů
  • Vyúčtování hostin
  • Rauty – charakteristika
  • Rauty – seznam jídel a nápojů
  • Rauty – přípravné práce
  • Rauty – příprava stolů
  • Rauty – obsluha
  • Recepce, gala recepce
  • Catering
  • Systémy a způsoby obsluhy
  • Práce po skončení provozu

Autor: Bc. Řeháková Jarmila     e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stolničení II                      

  • Rozdělení inventáře
  • Malý stolní inventář
  • Dřevěný inventář
  • Textilní inventář
  • Skleněný inventář
  • Porcelánový inventář
  • Kovový inventář
  • Inventář z plastických hmot
  • Pomocný inventář
  • Zařízení na úseku obsluhy
  • Pracovní oděv a pomůcky
  • Příprava pracoviště a údržba
  • Práce po skončení provozu
  • Základní pravidla obsluhy
  • Technika nošení inventáře
  • Technika sklízení inventáře
  • Restaurační a kavárenský způsob obsluhy
  • Barový a slavnostní způsob obsluhy
  • Rajonový, skupinový a systém vrchního číšníka
  • Francouzský, kavárenský a ostatní systémy obsluhy

Autor: Bc. Jarmila Řeháková    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stolničení - Kavárny a vinárny pro 2. ročníky SOŠ

  • Kavárny
  • Kavárenský jídelní lístek
  • Kavárenský nápojový lístek
  • Kavárenský způsob obsluhy
  • Druhy káv
  • Speciální druhy káv
  • Příprava pracoviště v kavárnách
  • Sklízení inventář, vyúčtování tržeb
  • Kavárenská herna
  • Přístroje na přípravu kávy
  • Vinárny
  • Vinárenský jídelní lístek
  • Vinárenský nápojový lístek
  • Vinárenský způsob obsluhy
  • Vinný lístek
  • Příprava pracoviště
  • Sommelier
  • Vinařské oblasti
  • Nabídka a servis vín
  • Harmonie jídla a vína

Autor: Bc. Jarmila Řeháková    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stolničení – Obsluha a menu  pro 2. ročníky SOŠ

  • Servis snídaní
  • Servis přesnídávek a svačin
  • Obědy 1
  • Obědy 2
  • Večeře
  • Sestavování menu 1
  • Sestavování menu 2
  • Kombinace pokrmů a nápojů
  • Požadavky hostů
  • Sestavování menu
  • Složitá obsluha - snídaně
  • Přesnídávky a svačiny
  • Obědy 1
  • Obědy 2
  • Obědy 3
  • Obědy 4
  • Obědy 5
  • Dezerty 1
  • Dezerty 2

Autor: Mágrová Ivana        e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technologie                     

  • Studená kuchyně – základní výrobky I
  • Studená kuchyně – základní výrobky II
  • Studené předkrmy
  • Studené pokrmy I
  • Studené pokrmy II
  • Složité výrobky
  • Slavnostní mísy
  • Evropské kuchyně I
  • Evropské kuchyně II
  • Asijské kuchyně
  • Americká kuchyně
  • Tichomoří a Afrika
  • Krajové pokrmy I
  • Krajové pokrmy II
  • Náplně a polevy
  • Jednoduché moučníky I
  • Jednoduché moučníky II
  • Složité moučníky
  • Ovocné saláty
  • Studené a teplé nápoje

Autor: Ivana Mágrová    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technologie II - Technické vybavení kuchyní pro 1. ročník KČ

  • Pomůcky na udržování hygieny, bezpečnost při manipulace
  • Základní rozdělení výrobního střediska
  • Základní vybavení ve výrobním středisku I
  • Základní vybavení ve výrobním středisku II
  • Druhy skladů, zásady při skladování
  • Technické vybavení skladů
  • Stroje na zpracování masa
  • Stroje na zpracování těsta
  • Stroje universální kuchyňské stroje
  • Stroje na zpracování ovoce a zeleniny
  • Energie: druhy, využití
  • Spotřebiče na pečení - grily, konvektomaty, pece
  • Spotřebiče na smažení pokrmů
  • Elektrické spotřebiče na přípravu nápojů
  • Zařízení k uchování pokrmů při výdeji
  • Zařízení na ohřev inventáře
  • Zařízení na převoz pokrmů
  • Základní principy a způsoby chlazení
  • Chlazení - druhy zařízení
  • Mrazení - druhy zařízení

< Zpět