Zemědělec-farmář

Obor vzdělání Zemědělec-farmář: přehled zpracovaných DUM

Autor: Ing. Janoušek Milan    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chov zvířat I        

  • Krajiny těla zvířete
  • Kostra drobných hospodářských zvířat
  • Kostra velkých hospodářských zvířat
  • Posouzení základních tělesných tvarů
  • Tkáně a tkáňové soustavy, orgány
  • Pohybová soustava, svaly
  • Pohybová soustava, klouby a pojivové tkáně
  • Dýchací soustava, význam
  • Dýchací soustava, stavba
  • Dýchací soustava, výměna plynů
  • Kožní soustava, význam, stavba
  • Oběhová soustava, krev
  • Oběhová soustava, anatomická stavba
  • Mízní soustava
  • Pohlavní soustava
  • Vylučovací soustava
  • Trávící soustava přežvýkavců
  • Trávící soustava koně a prasete
  • Nervová soustava, význam
  • Nervová soustava, anatomická stavba
  • Význam chovu skotu
  • Význam hovězího masa ve výživě
  • Dělení hovězího masa
  • Význam chovu skotu, mléko
  • Význam mléka ve výživě
  • Zpracování mléka
  • Význam chovu prasat
  • Dělení vepřového masa
  • Význam vepřového masa ve výživě
  • Význam chovu koní
  • Význam chovu ovcí a koz
  • Význam chovu slepic, krůt, perliček a křepelek
  • Význam chovu hus a kachen
  • Význam chovu králíků
  • Význam chovu kožešinových zvířat
  • Produkce drůbežího masa
  • Produkce vajec
  • Význam profesionálního zacházení se zvířaty
  • Welfare v chovech velkých hospodářských zvířat
  • Welfare v chovech drobných hospodářských zvířat
  • Význam výživy zvířat
  • Chemické složení krmiv
  • Látky biologicky nezbytné
  • Vláknina a její význam
  • Živiny energetické
  • Živiny neenergetické
  • Biologicky účinné látky, vitamíny
  • Aminokyseliny
  • Rostlinná krmiva
  • Krmiva živočišného původu
  • Odpady z potravinářského průmyslu, krmiva
  • Pastva hospodářských zvířat
  • MP pro sklizeň pícnin, řezačky
  • MP pro sklizeň pícnin, mačkače a shrnovače
  • MP pro sklizeň pícnin, sběrací vozy
  • MP pro úpravu krmiv, úprava krmiv, šrotování
  • MP pro úpravu krmiv, krouhání, paření
  • MP pro úpravu krmiv, senážování
  • MP pro úpravu krmiv, silážování
  • MP pro úpravu krmiv, sušení

Autor: Ing. Janoušek Milan     e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chov zvířat II      

  • Krmení skotu
  • Ošetřování skotu
  • Krmení a ošetřování prasat
  • Krmení a ošetřování koní
  • Krmení a ošetřování koz a ovcí
  • Ošetřování skotu a koní
  • Ošetřování prasnic
  • Inseminace zvířat
  • Zásady a způsoby dezinsekce
  • Zásady a způsoby dezinfekce
  • Zásady a způsoby deratizace
  • Prevence proti zoonózám
  • Infekční onemocnění hospodářských zvířat
  • Parazitární onemocnění hospodářských zvířat
  • Zásady prevence
  • Rozvoj ekologického zemědělství
  • Zásady ekologického zemědělství
  • Biopotraviny
  • Zpracování a skladování bioproduktů
  • Porovnání konvenčního a ekologického zemědělství

Autor: Ing. Janoušek Milan    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chov zvířat III     

  • MP pro zakládání krmiv v chovech skotu stacionární
  • MP pro zakládání krmiv v chovech skotu mobilní
  • MP pro zakládání krmiv v chovech prasat
  • MP pro zakládání krmiv v chovech prasat
  • MP pro zakládání krmiv v chovech prasat
  • MP pro zakládání krmiv v chovech drůbeže
  • MP pro zakládání krmiv v drobnochovech
  • MP pro napájení zvířat
  • Napáječky pro koně a skot
  • Napáječky pro prasata a drůbež
  • MP pro odstraňování hnoje
  • MP pro odstraňování kejdy
  • MP pro odstraňování močůvky
  • Zásady bezpečného odpadového hospodářství
  • Oddělování zvířat, bezpečné chování
  • Zábrany k oddělování zvířat
  • Fixace zvířat v souladu se zákonem
  • Zásady bezpečné fixace zvířat
  • Základní vyšetření zvířat
  • Zacházení se zvířaty dle Nařízení vlády ČR

Autor: Ing. Janoušek Milan    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chov zvířat IV     

  • Hormonální soustava, význam hormonů
  • Žlázy s vnitřní sekrecí
  • Žlázy s vnější sekrecí
  • Smysly zvířat
  • Smysly zvířat
  • Anatomie těl ptáků
  • Smyslové orgány ptáků
  • Trávicí a vylučovací soustava ptáků
  • Rozmnožování ptáků
  • Porovnání anatomie savců a ptáků
  • Domestikace
  • Domestikační centra
  • Význam domestikace
  • Historický význam domestikace
  • Masná plemena skotu
  • Mléčná plemena skotu
  • Plemena skotu s kombinovanou užitkovostí
  • Plemena prasat podle užitkového typu
  • Plemena prasat chovaná v ČR
  • Plemena prasat, genetické rezervy

Autor: Ing. Janoušek Milan    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chov zvířat V - Plemena hospodářských zvířat 

  • Plemena koní chladnokrevných
  • Plemena koní teplokrevných
  • Plemena ovcí masných
  • Plemena ovcí
  • Plemena koz
  • Plemena hrabavé drůbeže
  • Plemena vodní drůbeže
  • Plemena drobných hospodářských zvířat
  • Kožešinová zvířata
  • Morfologie hospodářských zvířat
  • Morfologie, pohlavní dimorfismus
  • Morfologie, užitkové zaměření
  • Tělesná stavba a zdravotní stav
  • Masná užitkovost
  • Mléčná užitkovost
  • Metody šlechtění
  • Metody křížení
  • Dočasné označení zvířete
  • Trvalé označení zvířete
  • Stájová evidence

Autor: Ing. Janoušek Milan    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chov zvířat VI - Mechanizace v chovech zvířat

  • MP pro získávání mléka
  • MP pro získávání mléka, dojicí souprava
  • MP pro dojení na stání
  • MP pro dojení, mobilní dojení
  • MP pro dojení, dojírny
  • MP pro dojení ovcí a koz
  • Ošetření mléka po nadojení
  • Zpracování mléka
  • MP pro sběr vajec
  • MP pro skladování a expedici vajec
  • MP pro líhnutí vajec
  • MP pro chov v drobnochovech
  • BOZP při práci se zvířaty
  • BOZP zoohygiena
  • Automatizace v chovu skotu
  • Automatizace v chovech prasat
  • Elektronizace při krmení a dojení
  • Elektronizace při stájové evidenci
  • Elektronické prvky k evidenci zvířat
  • Dojicí roboti

Autor: Ing. Janoušek Milan    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základy přírodních věd I

  • Atom
  • Molekula
  • Chemická vazba
  • Chemické prvky
  • Chemické sloučeniny
  • Periodická soustava prvků
  • Směsi a roztoky
  • Chemické reakce
  • Anorganické látky, oxidy
  • Anorganické látky, kyseliny
  • Anorganické látky, hydroxidy
  • Anorganické látky, soli
  • Anorganické látky v praxi, hnojiva
  • Anorganické látky v praxi
  • Chemické složení živých organizmů
  • Bílkoviny
  • Sacharidy
  • Lipidy
  • Nukleové kyseliny, alkaloidy
  • Biokatalyzátory

Autor: Ing. Koťátko Josef         e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technika zemědělského provozu

  • Mechanické dopravníky I
  • Mechanické dopravníky II
  • Pneumatické dopravníky
  • Doprava kapalin potrubím
  • Přívěsy
  • Návěsy
  • Nákladní automobily
  • Multikáry
  • Paletizace a kontejnerizace
  • Zdvihadla I
  • Zdvihadla II
  • Jeřáby I
  • Jeřáby II
  • Jeřáby III
  • Nakladače I
  • Nakladače II
  • Nakladače III
  • Stroje na manipulaci s balíky objemových hmot
  • Vykladače vagónů a vybírače siláže
  • Dopravní linky

< Zpět