29-007-H Výroba zákusků a dortů

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu cukrářských výrobků
 • Volba technologického postupu pro výrobu zákusků a dortů
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu cukrářských výrobků
 • Dělení, tvarování, plnění těst a dávkování hmot
 • Příprava a použití základních náplní a polev
 • Tepelná úprava cukrářských výrobků
 • Dohotovování a zdobení zákusků a dortů
 • Uchovávání, balení a expedice cukrářských výrobků
 • Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků
 • Prodej cukrářských výrobků
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu cukrářských výrobků
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků


ZKOUŠKA

Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 15 až 20 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.

Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.


CENA ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je s DPH 4 235 Kč (bez DPH 3500 Kč + 21% 735 Kč).

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.


Úplnou kvalifikaci lze získat složením těchto profesních kvalifikací:

29-002-H Výroba jemného pečiva; 29-012-H Výroba restauračních moučníků


Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání Cukrář a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

 

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-25-Vyroba_zakusku_a_dortuPřihláška ke zkoušce

< Zpět