41-033-E Údržba veřejné zeleně

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)

  • Zakládání a udržování zeleně
  • Ošetřování okrasných dřevin a květin
  • Zakládání a ošetřování trávníků


ZKOUŠKA

Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 5 až 15 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3,5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.


CENA ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je s DPH 5 445 Kč (bez DPH 4500 Kč + 21% 945 Kč).

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Úplnou kvalifikaci lze získat složením těchto profesních kvalifikací:

41-032-E Vazačské práce; 41-004-E Ruční práce v produkčním zemědělství


Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání Zahradnické práce a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.


Více informací lze získat na: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-96-Udrzba_verejne_zelenePřihláška ke zkoušce

< Zpět