65-003-E Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)

  • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
  • Přejímka potravinářských surovin
  • Příprava teplých nápojů
  • Zpracování a úprava polotovarů
  • Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení
  • Nakládání s inventářem
  • Skladování potravinářských surovin
  • Obsluha technologických zařízení v provozu
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů


ZKOUŠKA

Koná se před autorizovaným zástupce autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 10 až 20 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2,5 až 3,5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.

Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.


CENA ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je s DPH 3 025 Kč (bez DPH 2500 Kč + 21% 525 Kč).

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.


Více informací lze získat na:
http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-8-Priprava_pokrmu_pro_rychle_obcerstveniPřihláška ke zkoušce

< Zpět