23-003-H Zámečník

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)

 • Orientace ve strojírenských  normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním aj.)
 • Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích a dalších strojů
 • Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek, popř. přístrojů
 • Sestavování části strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování
 • Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení
 • Ohýbán í a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích
 • Svařování kovů
 • Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí

ZKOUŠKA

Koná se před autorizovaným zástupce autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 45 až 75 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 9,5 až 10,5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.

CENA ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je s DPH 9 680 Kč (bez DPH 8000 Kč + 21% 1680 Kč).

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.


Úplnou kvalifikaci lze získat složením těchto profesních kvalifikací:

23-002-H Montér ocelových konstrukcí; 23-001-H Opravář strojů a zařízení; 23-003-H Zámečník;

23-054-H Servisní mechanik „malých“ chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel;

23-055-H Servisní mechanik „velkých“ chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání Strojní mechanik a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.


Více informací lze získat na:
http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-241-ZamecnikPřihláška ke zkoušce

< Zpět