23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)

  • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
  • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích
  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
  • Modifikace programů pro CNC stroje
  • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů
  • Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů
  • Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů

ZKOUŠKA

Koná se před autorizovaným zástupce autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 30 až 60 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.

CENA ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je s DPH 12 100 Kč (bez DPH 10000 Kč + 21% 2100 Kč).

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.


Úplnou kvalifikaci lze získat složením těchto profesních kvalifikací:

23-022-H Soustružení kovových materiálů; 23-023-H Frézování kovových materiálů

23-024-H Broušení kovových materiálů; 23-025-H Vrtání kovových materiálů

23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů


Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání Obráběč kovů a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.


Více informací lze získat na:
http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-445-Obsluha_CNC_obrabecich_strojuPřihláška ke zkoušce

< Zpět