23-025-H Vrtání kovových materiálů

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)

  • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
  • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
  • Volba postupu práce a technologických podmínek obrábění na vrtačkách a vyvrtávačkách, volba nástrojů, pomůcek a materiálů
  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
  • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na vrtačkách a vyvrtávačkách
  • Obsluha vrtaček a vyvrtávaček
  • Ošetřování a údržba vrtaček a vyvrtávaček
  • Volba nástrojů a jejich údržba

ZKOUŠKA

Koná se před autorizovaným zástupce autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 30 až 60 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.

CENA ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je s DPH 8 470 Kč (bez DPH 7000 Kč + 21% 1470 Kč).

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.


Úplnou kvalifikaci lze získat složením těchto profesních kvalifikací:

23-022-H Soustružení kovových materiálů; 23-023-H Frézování kovových materiálů

23-024-H Broušení kovových materiálů; 23-025-H Vrtání kovových materiálů

23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů


Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání Obráběč kovů a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-444-Vrtani_kovovych_materialuPřihláška ke zkoušce

< Zpět