23-023-H Frézování kovových materiálů

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)

  • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
  • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
  • Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování a obrážení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
  • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
  • Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
  • Ošetřování a údržba frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
  • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním


ZKOUŠKA

Koná se před autorizovaným zástupce autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 30 až 60 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.

CENA ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je s DPH 9 680 Kč (bez DPH 8000 Kč + 21% 1680 Kč).

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.


Úplnou kvalifikaci lze získat složením těchto profesních kvalifikací:

23-022-H Soustružení kovových materiálů; 23-023-H Frézování kovových materiálů

23-024-H Broušení kovových materiálů; 23-025-H Vrtání kovových materiálů

23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů


Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání Obráběč kovů a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.


Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-442-Frezovani_kovovych_materialuPřihláška ke zkoušce

< Zpět