23-022-H Soustružení kovových materiálů

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)

  • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
  • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
  • Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
  • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček
  • Obsluha soustruhů a vyvrtávaček
  • Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček
  • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
  • Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK

ZKOUŠKA

Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 30 až 60 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.

CENA ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je s DPH 9 680 Kč (bez DPH 8000 Kč + 21% 1680 Kč).

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.


Úplnou kvalifikaci lze získat složením těchto profesních kvalifikací:

23-022-H Soustružení kovových materiálů; 23-023-H Frézování kovových materiálů

23-024-H Broušení kovových materiálů; 23-025-H Vrtání kovových materiálů

23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů


Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání Obráběč kovů a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-441-Soustruzeni_kovovych_materialuPřihláška ke zkoušce

 < Zpět