O škole

Logo SŠTGA ChomutovŠkola jako příspěvková organizace vznikla sloučením původních škol OA, SOŠG a SOU Chomutov, Střední škola technická a automobilní Chomutov a Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň. Škola poskytuje střední odborné vzdělání v oblasti strojírenství, zemědělství a gastronomie v denní i dálkové formě zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Dále v denním studiu poskytuje  vzdělání, které je ukončeno závěrečnou učňovskou zkouškou a získáním výučního listu, v případě Praktické školy dvouleté získáním osvědčení o závěrečné zkoušce absolventa. Škola poskytuje vzdělání také pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně žáky imobilní. Výuka probíhá na čtyřech střediscích školy v Chomutově, Údlicích, Jirkově, Kadani a v případě odborného výcviku a odborné praxe také ve smluvních organizacích. Pro výuku se využívají moderní učební pomůcky podporující motivaci žáků a didaktická technika určená k prezentaci učiva. Pracoviště odborného výcviku jsou vybavena moderními stroji a zařízeními, která splňují přísná kritéria v oblasti bezpečnosti a kvality práce. Veškeré formy a metody výuky jsou realizovány tak, aby žák v období vzdělávání získal maximum znalostí, dovedností a návyků a po získání patřičného osvědčení byl uplatnitelným na trhu práce.

Obory vzdělání školy - ilustrační obrázek

 

< Zpět

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.