Maturitní zkouška 2022 – informace SŠTGA Chomutov
 
 Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL
 Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL - zde
 Žákovský seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL ve formátu .doc - zde

 Středisko Chomutov, Pražská
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Mechanik - seřizovač (třída 4.MA) - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Autotronik (třída 4.AT) - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Podnikání (třída 2.DA) - zde

 Středisko Chomutov, Cihlářská
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Hotelnictví (třída HT4) - zde

 Organizace a kritéria hodnocení profilové části
 Organizace a kritéria hodnocení profilové části pro obor Mechanik - seřizovač (třída 4.MA) - zde
 Organizace a kritéria hodnocení profilové části pro obor vzdělání Autotronik (třída 4.AT) - zde
 Organizace a kritéria hodnocení profilové části pro obor vzdělání Podnikání (třída 2.DA) - zde
 Organizace a kritéria hodnocení profilové části pro obor vzdělání Hotelnictví (třída HT4) - zde
 
 Organizace a kritéria hodnocení profilové části – přílohy:
      - příloha č. 1
      - příloha č. 2
      - příloha č. 3
      - příloha č. 4
      - příloha č. 5
 
 
 < Zpět