Maturitní zkouška 2022 – informace SŠTGA Chomutov
 
 Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL
 Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL - zde
 Žákovský seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL ve formátu .pdf - zde
 Žákovský seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL ve formátu .doc - zde

 Středisko Chomutov, Pražská
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Mechanik - seřizovač (třída 4.MA) - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Autotronik (třída 4.AT) - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Podnikání (třída 2.DA) - zde

 Středisko Chomutov, Cihlářská
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Hotelnictví (třída HT4) - zde

 < Zpět