Maturitní zkouška 2020 - informace SŠTGA Chomutov
 
Kritériá hodnocení
 Organizace a kritériá hodnocení profilové části a ústních zkoušek společné části - zde   
 
 Seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL
 Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL - zde
 Žákovský seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL (.doc) - zde
 Žákovský seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL (.doc) - hotelnictví - zde

 Středisko Chomutov Pražská
 Témata 3. částí ústních zkoušek společné části z anglického jazyka - zde
 Témata 3. částí ústních zkoušek společné části z německého jazyka - zde
 Témata 3. částí ústních zkoušek společné části z ruského jazyka - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Autotronik - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Mechanik - seřizovač - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Logistické a finanční služby - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Podnikání (třídy 2.DA a 3.DE) - zde

 Středisko Chomutov Cihlářská
 Témata 3. částí ústních zkoušek společné části z anglického jazyka - zde
 Témata 3. částí ústních zkoušek společné části z německého jazyka - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Hotelnictví - zde

 < Zpět