Školní jídelna

Školní jídelna - Jirkov

Způsoby platby stravného (obědy):
- převodem z účtu jednoho z rodičů – převod na účet školy do 25. dne předchozího měsíce,
- hotově v Komerční bance,
- u vedoucí kuchyně.
Číslo účtu pro zasílání plateb za stravování: 5638441/0100 KB Chomutov, variabilní symbol byl spolu s dalšími informacemi o škole zaslán poštou.
Na pokladní složenku nezapomínejte uvádět jméno a příjmení žáka. Bez správného variabilního symbolu a jména nelze platbu správně přiřadit. Platí se vždy na měsíc dopředu (viz Vyhláška č. 463/2011 Sb. O školním stravování).
Přihlášení a odhlášení stravy
Každý strávník se musí  přihlásit ke stravování u vedoucí kuchyně. Po přihlášení a zaplacení stravného bude strávníkovi  přidělen čip nebo stravovací karta, kterou strávník bude využívat k odebírání stravy, k odhlašování a přihlašování obědů.
Odhlášení stravy je možné provést třemi způsoby:
- odhlášení pomocí terminálu,
- telefonicky,
- osobně u vedoucí kuchyně.
V případě nemoci je nutno, aby si strávník odhlásil stravu na celou dobu absence. Jídlo do jídlonosičů se vydává pouze první den nemoci, další dny nemá strávník na odebírání stravy nárok.
Neodhlášená a nevyzvednutá strava se bude účtovat včetně všech nákladů.
Vzhledem k normování a objednávání surovin na následující den se přijímají odhlášky do 13:00 hodin předcházejícího dne. Výjimka je povolena pouze v době nemoci, kdy je možno stravu odhlásit nejpozději ráno do 7:30 hod.
Telefonní číslo do školní kuchyně: 474 316 620
Výdej stravy
Snídaně: 6:30 –  6:45 hod., 7:30 -  7:45 hod.
Oběd: 11:15 – 12:15 hod.
Svačina: 16:00 – 16:30 hod.
Večeře: 18:00 – 18:30 hod.   
Jídelní lístek je vyvěšován u odhlašovacího terminálu na chodbě u jídelny.
Cena stravného je stanovena podle vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování a vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC. Výše stravného se určuje podle věku strávníka.
 
< Zpět

Objednání stravy - Jirkov

Objednat stravu ve středisku Jirkov ZDE.