Informace SŠTGA Chomutov k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023
 
pdf  Postup, průběh a termíny přijímacího řízení - zde
pdf 
 Příloha č. 1 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s maturitní zkouškou - obory vzdělání kategorie M, L - zde
pdf  Příloha č. 2 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s výučním listem - obory vzdělání kategorie H - zde
pdf   Příloha č. 3 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s výučním listem - obory vzdělání kategorie E - zde 
pdf  Příloha č. 4 - kritéria pro přijetí na obor vzdělání poskytující střední vzdělání -
 obor vzdělání kategorie C - praktická škola dvouletá - zde
 pdf
 Příloha č. 5 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání nástavbového studia poskytující
 střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání - zde

< Zpět