Harmonogram školního roku 2020/2021
    
OZNAČENÍ STŘEDISEK:
Chomutov, Pražská 702/10: CV Pražská, CV Pr
Chomutov, Cihlářská: CV Cihlářská, CV Cih
Jirkov: Jirkov, Ji
Kadaň: Kadaň, Ka
 
Datum Akce, událost Středisko/a
 1. 9. 2020
 Zahájení školního roku 
 všechna
 1. 9. 2020, 12:00
 MZ 2020-podzim: Matematika (didaktický test)   jzs
 CV Pr, CV Cih
 1. 9. 2020, 12:00
 MZ 2020-podzim: Anglický jazyk - písemná práce   jzs  CV Pr, CV Cih
 1. 9. 2020, 12:00
 MZ 2020-podzim: Německý jazyk - písemná práce   jzs  CV Pr, CV Cih
 1. 9. 2020, 12:00
 MZ 2020-podzim: Ruský jazyk - písemná práce   jzs  CV Pr, CV Cih
 1. 9. 2020, 9:00
 ZZ 2020-září: písemná zkouška OŘZ3, KČ3  CV Cihlářská
 2. 9. 2020, 8:30
 MZ 2020-podzim: Český jazyk a literatura (didaktický test) jzs
 CV Pr, CV Cih
 2. 9. 2020, 12:30
 MZ 2020-podzim: Anglický jazyk (didaktický test)   jzs
 CV Pr, CV Cih
 2. 9. 2020, 12:30
 MZ 2020-podzim: Německý jazyk (didaktický test)   jzs  CV Pr, CV Cih
 2. 9. 2020, 12:30
 MZ 2020-podzim: Ruský jazyk (didaktický test)   jzs  CV Pr, CV Cih
 2. 9. 2020
 ZZ 2020-září: písemná zkouška 3.AA, 3.OA, 3.SA
 CV Pražská
 2. 9. 2020
 ZZ 2020-září: písemná zkouška 3.MA, 3.MB
 CV Pražská
 2. 9. 2020, 8:00
 ZZ 2020-září: písemní zkouška KO3-obr, Z3-zed, ZA3
 Kadaň
 2.-4. 9. 2020, 8:00
 ZZ 2020-září: praktická zkouška Z3-zed
 Kadaň
 3. 9. 2020, 8:30
 MZ 2020-podzim: Český jazyk a literatura (písemná práce) jzs
 CV Pr, CV Cih
 3. 9. 2020
 ZZ 2020-září: praktická zkouška KO3-obr
 Kadaň
 3. 9. 2020, 8:00
 Den seznamovacích aktivit tříd K1A, K1B
 Kadaň
 3. 9. 2020, 16:00
 Úvodní třídní schůzky pro 1. ročníky
 CV Pražská
 3. 9. 2020, 16:00
 Úvodní třídní schůzky pro 1. ročníky
 CV Cihlářská
 3.-4. 9. 2020
 ZZ 2020-září: praktická zkouška 3.AA, 3.OA
 CV Pražská
 3.-4. 9. 2020, 7:00
 ZZ 2020-září: praktická zkouška OŘZ3 - opravář zem. strojů
 CV Cihlářská
 3.-4. 9. 2020, 7:00
 ZZ 2020-září: praktická zkouška KČ3
 CV Cihlářská
 3., 4. a 7. 9. 2020
 ZZ 2020-září: praktická zkouška 3.SA, 3.MA
 CV Pražská
 4. 9. 2020
 Den seznamovacích aktivit tříd KČS1, Z1, ZA1
 Kadaň
 7. 9. 2020
 MZ 2020-podzim: praktická zkouška 4.LF, 2.DA, 3.DE
 CV Pražská
 7.-10. 9. 2020
 ZZ 2020-září: praktická zkouška 3.MB
 CV Pražská
 8. 9. 2020, 7:00
 ZZ 2020-září: praktická zkouška KO3-kad
 Kadaň
 10. 9. 2020
 MZ 2020-podzim: ústní zkouška 2.DA, 3.DE
 CV Pražská
 10. 9. 2020, 8:00
 ZZ 2020-září: ústní zkoušky ZA3
 Kadaň
 11. 9. 2020
 MZ 2020-podzim: ústní zkouška 4.AT, 4.MA
 CV Pražská
 14. 9. 2020, 8:00
 ZZ 2020-září: ústní zkoušky Z3 - zednické práce
 Kadaň
 14. 9. 2020, 8:00
 ZZ 2020-září: ústní zkouška KČ3
 CV Cihlářská
 14. 9. 2020, 9:30
 MZ 2020-podzim: ústní zkouška HT4
 CV Cihlářská
 15. 9. 2020
 MZ 2020-podzim: ústní zkouška 4.LF
 CV Pražská
 15. 9. 2020
 ZZ 2020-září: ústní zkouška 3.AA, 3.SA
 CV Pražská
 16.9. 2020
 ZZ 2020-září: ústní zkouška 3.OA, 3.MA
 CV Pražská
 16. 9. 2020, 8:00
 ZZ 2020-září: ústní zkouška OŘZ3 - opravář zem. strojů
 CV Cihlářská
 18. a 21. 9. 2020
 ZZ 2020-září: ústní zkouška 3.MB
 CV Pražská
 28. 9. 2020
 Státní svátek - Den české státnosti
 všechna
 13. 10. 2020
 Pedagogická rada k 1. ročníkům
 Kadaň
 28. 10. 2020
 Státní svátek - Den vzniku samostatného čs. státu
 všechna
 29. - 30. 10. 2020
 Podzimní prázdniny
 všechna
 9. 11. 2020
 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2020/2021
 CV Cihlářská
 10. 11. 2020
 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2020/2021
 Jirkov
 11. 11. 2020
 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2020/2021
 Kadaň
 12. 11. 2020
 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2020/2021
 CV Pražská
 1. 12. 2020
 MZ 2021-jaro: odevzdání přihlášek a posudků pro PUP
 CV, KA
 3. 12. 2020
 Den otevřených dveří školy, 13:00 - 18:00 hod.
 všechna
 23. 12. - 3. 1. 2021
 Vánoční prázdniny
 všechna
 4. 1. 2021
 Pravidelné vyučování
 všechna
 25. 1. 2021
 Pedagogická rada za 1. pololetí šk. roku 2020/2021
 všechna
 28. 1. 2021
 Ukončení výuky v 1. pololetí školního roku 2020/2021
 všechna
 29. 1. 2021
 Pololetní prázdniny
 všechna
 8. - 14. 2. 2021
 Jarní prázdniny
 všechna
 1. 3. 2021
 Odevzdání přihlášek do 1. ročníku šk. roku 2021/2022
 všechna
 od 1. 4. 2021
 MZ 2021 - jaro: Písemné práce společné části
 CV, KA
 1. 4. 2021
 Velikonoční prázdniny
 všechna
 2. 4. 2021
 Svátek - Velký pátek
 všechna
 5. 4. 2021
 Svátek - Velikonoční pondělí
 všechna
 12. 4. 2021
 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí šk. roku 2020/2021
 CV Cihlářská
 13. 4. 2021
 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí šk. roku 2020/2021
 Jirkov
 14. 4. 2021
 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí šk. roku 2020/2021
 Kadaň
 15. 4. 2021
 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí šk. roku 2020/2021
 CV Pražská
 28. 4. 2021
 Pedagogická rada za 2. pololetí - končící ročníky
 maturitních oborů
 CV Pražská
 28. 4. 2021
 Pedagogická rada za 2. pololetí - končící ročníky
 maturitních oborů
 CV Cihlářská
 3. - 7. 5. 2021
 MZ 2021 - jaro: didaktické testy společné části
 CV, KA
 16. 5. - 10. 6. 2021
 MZ 2021 - jaro: profilová část (ústní zkoušky, obhajoby)
 CV, KA
 16. 5. - 10. 6. 2021
 MZ 2021 - jaro: společná část (ústní zkoušky)
 CV, KA
 28. 5. 2021
 Pedagogická rada za 2. pololetí - 3. ročníky učebních oborů
 všechna
 24. 6. 2021
 Pedagogická rada za 2. pololetí školního roku 2020/2021
 všechna
 25. 6. 2021
 MZ 2020 - podzim: odevzdání přihlášek
 CV Pr, CV Cih
 30. 6. 2021
 Ukončení výuky ve 2. pololetí školního roku 2020/2021
 všechna
 1. 7. - 31. 8. 2021
 Hlavní prázdniny
 všechna
   
 
< Zpět
14. 9. 2018  ZZ 2017 - září: ústní zkoušky P3, Z3 zahr. práce  Kadaň