Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – výsledky 5. kola
 
Poučení pro uchazeče je uvedeno v dokumentu o výsledcích přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání pod tabulkou s výsledky - NEPŘEHLÉDNĚTE!
  
 Nástavbové obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
Kód oboru  Název oboru  Výuka v místě
64-41-L/51  Podnikání - denní forma  Chomutov - Pražská
64-41-L/51  Podnikání - denní forma  Chomutov - Cihlářská
  
 
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem
Kód oboru  Název oboru  Výuka v místě
29-54-H/01  Cukrář  Chomutov - Cihlářská
66-51-H/01  Prodavač  Kadaň
 
  
< Zpět