Informace SŠTGA Chomutov k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021
2. kolo a další kola
 
pdf  Příloha č. 1 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 zakončené maturitní zkouškou - obory vzdělání kategorie M a L - zde
pdf  Příloha č. 2 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s výučním listem - obory vzdělání kategorie H - zde
pdf   Příloha č. 3 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s výučním listem - obory vzdělání kategorie E - zde
 pdf
 Příloha č. 4 - kritéria pro přijetí na obor vzdělání poskytující střední vzdělání -
 obor kategorie C (praktická škola dvouletá) - zde

< Zpět