Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - výsledky 7. kola
 
Poučení pro uchazeče je uvedeno v dokumentu o výsledcích přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání pod tabulkou s výsledky - NEPŘEHLÉDNĚTE!
 
 Nástavbové obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 
Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
64-41-L/51  Podnikání - denní forma  Chomutov
64-41-L/51  Podnikání - dálková forma
 Chomutov
  
 
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem
 
Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
69-51-H/01  Kadeřník  Kadaň
 
   
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem a s nižšími nároky na vzdělávání  
   
 Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
36-67-E/01  Zednické práce  Kadaň
41-52-E/01  Zahradnické práce  Kadaň
41-55-E/01  Opravářské práce  Jirkov
 
 
 Dvouleté obory vzdělání s výučním listem a s nižšími nároky na žáky
 
Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
31-59-E/02  Šití prádla  Jirkov
 
    
< Zpět