Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - výsledky 5. kola
 
Poučení pro uchazeče je uvedeno v dokumentu o výsledcích přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání pod tabulkou s výsledky - NEPŘEHLÉDNĚTE!
 
 Nástavbové obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
  
Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
64-41-L/51  Podnikání - denní forma
 Chomutov
  
 
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem
 
Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
66-53-H/01  Operátor skladování (ŠVP Operátor - logistik)  Chomutov
 
   
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem a s nižšími nároky na vzdělávání  
   
 Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
41-55-E/01  Opravářské práce
 Jirkov
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby  Jirkov
66-51-E/01  Prodavačské práce
 Údlice