Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - výsledky 4. kola
 
Poučení pro uchazeče je uvedeno v dokumentu o výsledcích přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání pod tabulkou s výsledky - NEPŘEHLÉDNĚTE!
 
 Nástavbové obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
  
Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
64-41-L/51  Podnikání - dálková forma
 Chomutov
  
 
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem
 
Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
23-51-H/01  Strojní mechanik (ŠVP Zámečník)  Chomutov
23-68-H/01
 Mechanik opravář motorových vozidel
 (ŠVP Automechanik)
 Chomutov
65-51-H/01  Kuchař - číšník  Údlice
65-51-H/01  Kuchař - číšník  Kadaň
 
   
 Tříleté obory vzdělání s výučním listem a s nižšími nároky na vzdělávání  
   
 Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
31-59-E/01  Šití oděvů
 Jirkov
41-52-E/01  Zahradnické práce  Jirkov