Informace SŠTGA Chomutov k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018
2. kolo a další kola
 
pdf 
 Příloha č. 1 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s maturitní zkouškou - obory vzdělání kategorie M, L - zde
pdf  Příloha č. 2 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s výučním listem - obory vzdělání kategorie H - zde
pdf   Příloha č. 3 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s výučním listem - obory vzdělání kategorie E - zde
 pdf
 Příloha č. 5 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání nástavbového studia poskytující
 střední vzdělání s maturitní zkouškou v dálkové formě vzdělávání - zde
pdf
 Příloha č. 5b - kritéria pro přijetí na obory vzdělání nástavbového studia poskytující
 střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání - zde
pdf
 
 NOVÝ OBOR PRO DRŽITELE VÝUČNÍHO LISTU NEBO MATURITNÍHO
 VYSVĚDČENÍ RESP. PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍHO
 VZDĚLÁVÁNÍ - NEPŘEHLÉDNĚTE
 
 Příloha č. 6 - postup a kritéria přijímacího řízení pro jednoroční zkrácené
 studium oboru 23-55-H/02 Karosář - řidič silniční dopravy - zde     
 
Další informace k oboru
 

< Zpět