Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


- Nebude-li žák nebo zaměstnanec přítomen ve škole v čase termínu testování, jeho testování se provede v čase prvního příchodu do školy.
- Testování se týká všech žáků a zaměstnanců školy (tedy i těch, kteří mají ukončené příslušné očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po překonání onemocnění COVID-19).
- Pozitivně testovaným osobám vystaví škola příslušné potvrzení. Tyto osoby jsou povinné opustit školu a bez zbytečného odkladu podstoupit konfirmační PCR test. U pozitivně testovaného nezletilého žáka škola kontaktuje jeho zákonného zástupce a postupuje po dohodě s ním. Nezletilý žák, který nemůže opustit školu samostatně, je oddělen od ostatních osob a jeho zákonný zástupce je povinen žáka ve škole vyzvednout nebo zajistit jeho vyzvednutí jinou osobou.
- Školní test může být nahrazen potvrzením, že žák nebo zaměstnanec absolvoval u poskytovatele zdravotních služeb nejdéle před 72 hodinami PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.
- Žák či zaměstnanec, který se nepodrobí testování, je povinen po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb či výkonu činnosti v budovách školy nebo venkovním prostředí používat ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor a dodržovat další stanovená opatření.
Podrobné informace naleznete zde: Mimořádné opatření MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN
 
 < Zpět

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.