Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


OPATŘENÍ PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Na začátku školního roku proběhne ve škole preventivní screeningové testování žáků antigenními testy, a to 1. září 2021, 6. záři 2021 a 9. září 2021.
Toto preventivní testování nemusí absolvovat žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost a předloží potvrzení o uplynutí 14 dní po plně dokončeném očkování nebo uplynutí maximálně 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19 po prodělaném onemocnění Covid-19, nebo doloží platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Každá osoba (žák, zaměstnanec, třetí osoba) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a zároveň se na něj nevztahuje příslušná výjimka z testování nebo výjimka z používání prostředků ochrany dýchacích cest, je povinen nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy.
Ve společných prostorech školy je povinnost nosit až do odvolání respirátory.
Detailnější informace zde:
Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 – provoz a testování
Žáci i zákonní zástupci jsou průběžně informování o všech důležitých skutečnostech prostřednictvím elektronické verze systému Bakaláři („E-žákovská knížka“) i dalšími komunikačními prostředky - e-mail, telefon. 
 
 < Zpět
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.