Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Konzultace
Nadále jsou možné konzultace jeden žák + jeden pedagog. Povolené jsou také skupinové konzultace žáků posledních ročníků studia nebo i žáků jiných ročníků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, ale pouze do počtu 6 žáků ve skupině.
Výuka autoškoly, svářečské kurzy, kurzy řízení motorových vozíků
Osobní přítomnost žáků je povolená (probíhají pouze kurzy pro žáky školy).
Ubytování na internátě nebo domově mládeže
Tato zařízení jsou přístupná pro žáky na prezenční výuce.
Testování
Všichni žáci, kteří se účastní jakékoliv formy prezenční výuky kromě individuální konzultace, nebo jsou ubytování na internátě nebo domově mládeže, podléhají požadavku testování na přítomnost onemocnění COVID-19 podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 a jeho změny Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN ze dne 12. 4. 2021 a Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN ze dne 19. 4. 2021.
Testování žáků se koná dvakrát týdně – ve výuce v pondělí a ve čtvrtek vždy na začátku vyučování, v internátě nebo domově mládeže při nástupu na ubytování, pokud se žák ubytuje před prvním dnem prezenční výuky a nebyl zatím testován ve škole.
Ochrana dýchacích cest
Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 a jeho změny Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN ze dne 19. 4. 2021 je žákům zakázaný pohyb a pobyt v prostorách školy bez respirátoru.
Úřední hodiny
Úřední hodiny na všech střediscích školy jsou počínaje pondělím 26. 4. 2021 do 14:00 hod.
*****************************
Další podrobnější informace sdělí svým žákům každé středisko školy prostřednictvím webové aplikace programu Bakaláři nebo e-mailem.
 
 < Zpět
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.