Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


ZABEZPEČENÍ PROVOZU ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2020/2021 VZHLEDEM K VÝSKYTU COVID-19
Na základě manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ vydal ředitel Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov příkaz k zabezpečené provozu školy za výše uvedené situace.
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 provoz 1. 9. 2020, a to v plném rozsahu.
Od žáků, zaměstnanců a dalších osob se při prvním příchodu do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
V současnosti pro vstup a pobyt ve škole není povinnost nosit ochrannou roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Žáci, kteří vykazují příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), se výuky neúčastní a telefonicky nebo e-mailem dají tuto skutečnost škole na vědomí. 
Zároveň upozorňujeme, že je nutné průběžně sledovat aktuální opatření k situaci vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 < Zpět

 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.