Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


1. Východiska pro hodnocení žáků
-  známky, které žák obdržel v době prezenčního vzdělávání (do 10. 3. 2020);
- přihlédnutí k výsledkům vzdělávání za dobu vzdělávání na dálku;
- přihlédnutí k výsledkům vzdělávání žáka za období 1. pololetí školního roku 2019/2020;
-  doplňkové ukazatele (zohlednění snahy žáků při vzdělávání na dálku, míra plnění úkolů a dodržování termínů při jejich odevzdávání).
2. Hodnocení výsledků vzdělávání bude na vysvědčení vyjádřeno klasifikací (známkou).
3. Pokud nebude možné žáka hodnotit v řádném termínu (červen 2020), provede se klasifikace v termínu náhradním – nejpozději do 30. 9. 2020.
4. Pokud žák nesouhlasí s hodnocením na vysvědčení, má právo požádat o přezkoumání výsledků vzdělávání formou komisionálního přezkoušení.
5. Žáci přihlášení k maturitním a závěrečným zkouškám budou všichni tyto zkoušky konat.

 

< Zpět

Pro zájemce o studium

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.