Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


IKAP-B – PROJEKTOVÝ DEN NA VÁCLAVCE
Dne 19. 2. 2019 se na středisku odborného výcviku pro gastronomické obory vzdělání Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov konal projektový den v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B). Cílem tohoto projektu je prohloubit partnerství základních a středních škol a také škol a zaměstnavatelů a podpořit gramotnosti i společné vzdělávání mladých lidí.
Projektového dne, který probíhal formou společného vzdělávání, se společně se žáky SŠTGA Chomutov, studujícími obory vzdělání z oblasti gastronomie (kuchař-číšník, pekař, cukrář) zúčastnilo 23 žáků osmé třídy ZŠ Na Příkopech v Chomutově v doprovodu svých pedagogů. Společně se podíleli na přípravě obložených chlebíčků, cukrářského pečiva a míchaných nápojů a zdokonalili se v pravidlech společenského chování při stolování a společenské etiketě.
< Zpět
 

Pro zájemce o studium

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.