PROJEKT SIPVZ 1047p2006
DIGITALIZACE VÝUKY PROFILOVÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
- BIOLOGIE A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

CÍLE PROJEKTU

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název poskytovatele dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha

Kraj

Ústecký

Název dotačního programu:

Projekty SIPVZ

Rozsah

Regionální projekt

Cílová skupina

děti, žáci, studenti

Okruh

C – využití ICT na středních a vyšších odborných školách

Téma:

Vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů s využitím ICT

Název projektu

Digitalizace výuky profilových odborných předmětů – biologie a pěstování rostlin

Časový rozsah projektu jeden rok
Doba realizace projektu 1. 7. 2006-31. 12. 2006
Místo realizace projektu Kadaň, Ústecký kraj


 

IDENTIFIKACE ŠKOLY
 

Název organizace

Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště

Obec

Kadaň

PSČ

432 01

Ulice, č. p.

5. května 680

Telefon

+420 474 333 112

Fax

+420 474 333 115

E-mail

amoskadan@volny.cz

Prezentace na internetu

http:// www.amoskadan.cz

61342688

DIČ

CZ61342688

REDIZO resp. přidělený identifikátor

600010350

Datum zápisu do školského rejstříku

28. 6. 1986

Číslo účtu

2163220277/0100

u peněžního ústavu

Komerční banka Kadaň

Adresa příslušného finančního úřadu

Finanční úřad v Kadani, Mírové náměstí 86, 432 01 KadaňCÍLE PROJEKTU
    

1. Zapojit učitele odborných předmětů do uvědomělého samostatného pasivního (využívání dostupného HW a SW) ale hlavně aktivního (vlastní tvorba multimediálních vyučovacích materiálů) využívání ICT technologií.
2. Upevnit a v praxi využít znalosti a dovednosti učitelů odborných předmětu získané během školení SIPVZ.
3. Vypracovat a v praxi využívat multimediální prezentace pro názornou, didakticky pestřejší a pro studenta srozumitelnější výuku předmětů biologie a pěstování rostlin.
4. Sestavit databázi zajímavých a kvalitních www stránek s informacemi z dané oblasti.
5. Zveřejnit výstupy projektu na www stránce školy.
6. Zavést využití výpočetní techniky do výuky uvedených odborných předmětů – vybavit odbornou učebnu biologie notebookem, dataprojektorem a mikroskopem s okulárovým nástavcem pro připojení k notebooku s cílem digitalizace dat, jejich uložení do počítače a vizualizaci prostřednictvím dataprojektoru.
7. Využít vytvořené výstupy projektu pro přehlednější, pro studenta poutavější a názornější výuku, čímž sledujeme cíl zvýšení koncentrace studentů v hodinách a tím i účinnější výuku.
8. Záměrem je také vytvořit „redakční tým“ studentů pro spolupráci s učiteli na průběžné inovaci
obsahu prezentací v etapě využívání výstupů projektu.
9. Motivovat další učitele školy k následování tohoto projektu.
10. Po ověření projektu v praxi provést mezi studenty anketu o jeho opodstatněnosti, významu
a účinnosti.


 
DEFINICE VÝSTUPŮ PROJEKTU

  

Počáteční stav všech indikátorů je 0. Indikátory cílového stavu:
1. Vytvořené a využívané multimediální prezentace pro výuku (počet prezentací/počet snímků spolu)
Biologie:
     obecná biologie - 6/150
     botanika - 14/380
     zoologie - 14/300
     biologie člověka - 13/280
     genetika - 3/40

Pěstování rostlin:
     obilniny – 9/90
     luskoviny - 10/100
     olejniny - 5/50
     přadné rostliny - 3/30
     okopaniny - 4/40
     siličnaté rostliny - 2/20
     víceleté pícniny - 12/120
2. Vytvořená databáze www stránek s informacemi z dotčené oblasti.
3. Získání skupiny studentů (redakčního týmu) pro stabilní spolupráci s učiteli při doplňování
a inovaci obsahu prezentací.
4. Odborná učebna biologie vybavena počítačovou a prezentační technikou (notebook, dataprojektor, mikroskop, okulár pro připojení k počítači).
5. Upevnění a využití znalostí a dovedností z oblasti ICT (získaných během školení SIPVZ)
u tří učitelů odborných předmětů.
6. Tři učitelé jiných předmětů než ICT zapojeni do aktivní tvorby učebních materiálů pro prezentaci prostřednictvím ICT.
7. Uskutečněná a vyhodnocená anketa mezi studenty – smysluplnost a účelnost projektu, hodnocení změn v didaktice a účinnosti výuky po zavedení projektu do praxe.
8. Zveřejnění výstupů projektu na www stránce školy.
 
 

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU
        
Červenec 2006 Práce na detailním vytipování kapitol prezentací a na formální stránce prezentací (vytvoření jednotného formátu, šablony, návrh způsobu ovládání …). Sběr materiálu pro obsah prezentací.
Srpen-říjen 2006 - Vytváření obsahu výukových materiálů
- Zpracování výukových materiálů do digitální podoby – tvorba prezentací
- Sestavení databáze www stránek s informacemi z dané oblasti
- Zabezpečení HW a SW pro odbornou učebnu biologie
Listopad 2006 - Vyzkoušení aplikací v praxi ve výuce
- Anketa mezi studenty
Prosinec 2006 - Zhodnocení plnění cílů projektu
- Vypracování závěrečné zprávy a tiskové zprávy
- Propagace
- Závěrečná konference
- Zveřejnění výstupů projektu na www stránce školy.

Zpět nahoru
 


- Navštívili jste oficiální stránku projektu SIPVZ 1047P2006 SOŠS a SOU Kadaň.- 

Aktualizace: 10.01.2007

Tato stránka používá javascripty.

webmaster

Valid XHTML 1.0!