PROJEKT SIPVZ 1047p2006
DIGITALIZACE VÝUKY PROFILOVÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
- BIOLOGIE A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ŘEŠITELÉ PROJEKTUAUTOŘI MULTIMEDIÁLNÍCH VÝUKOVÝCH PREZENTACÍ

Jméno a příjmení

Ing. Marie ONDOVÁ

Pracovní zařazení

učitelka biologie a ICT

Telefon

+420 474 333 112

Fax

+420 474 333 115

e-mail:

 

Kontaktní adresa

5. května 680, 432 01 Kadaň

Odborná erudice

Ing. Ondová je absolventkou VŠZ v Praze. Vyučuje předměty Biologie, Biologie a ekologie a ICT. Je certifikovanou lektorkou SIPVZ – moduly Z, PO a pokročilý PE – DTP a pokročilé zpracování textu. Věnuje se aplikování a využití internetových a počítačových aplikací do výuky odborných předmětů. Byla členkou řešitelského týmu mezinárodního projektu „Hledání společné cesty a porozumění“ ve spolupráci s organizací CJD Annaberg, SRN, kde byla garantem tvorby obsahu internetového obchodu.

V rámci řešitelského týmu tohoto projektu je autorkou obsahové náplně výsledného produktu projektu – prezentací pro výuku předmětu biologie.


 

Jméno a příjmení

Ing. Jaroslava PEŠTUKOVÁ

Pracovní zařazení

učitelka biologie a chemie

Telefon

+420 474 333 112

Fax

+420 474 333 115

e-mail:

 

Kontaktní adresa

5. května 680, 432 01 Kadaň

Odborná erudice

Ing. Peštuková je absolventkou VŠZ v Praze. Pracuje jako učitelka předmětů Biologie, Biologie a ekologie a Chemie. V současné době je absolventkou modulů Z, P0 a jednoho pokročilého (PJ) vzdělávání SIPVZ pro pedagogické pracovníky. Ve výuce využívá dostupné SW a HW vybavení školy. Kromě výuky je také poradcem-rostlinolékařem, a to i pro veřejnost a také odborně způsobilou osobou pro nakládání s nebezpečnými látkami.V minulosti byla nositelem projektu „Koňský hřbet“ – rehabilitace handicapované mládeže s využitím hypoterapie.

V rámci řešitelského týmu tohoto projektu je autorkou obsahové náplně výsledného produktu projektu – prezentací pro výuku předmětu biologie.


 

Jméno a příjmení

Ing. Miroslav JANCÁK

Pracovní zařazení

učitel odborných předmětů - pěstování rostlin, chov zvířat, praxe

Telefon

+420 474 333 112

Fax

+420 474 333 115

e-mail:

 

Kontaktní adresa

5. května 680, 432 01 Kadaň

Odborná erudice

Ing. Jancák je absolventem MZLU v Brně. Vyučuje odborné zemědělské předměty – pěstování rostlin, chov zvířat, praxe. Je absolventem celého cyklu vzdělávání SIPVZ pro pedagogické pracovníky. Ve výuce široce využívá dostupné hardwarové a softwarové vybavení školy.

V rámci řešitelského týmu vje autorem obsahové náplně výsledného produktu projektu – prezentací pro výuku předmětu pěstování rostlin.ADMINISTRÁTOR PROJEKTU
    

Jméno a příjmení

Ing. Tatiana DOKTOROVÁ

Pracovní zařazení

učitelka AJ a ICT, ICT metodik školy

Telefon

+420 474 333 112

Fax

+420 474 333 115

e-mail:

doktorova@atlas.cz

Kontaktní adresa

5. května 680, 432 01 Kadaň

Odborná erudice

Ing. Doktorová je absolventkou VŠT v Košicích. Vyučuje předměty anglický jazyk a ICT. Je ICT metodikem pro maturitní obory školy. Je certifikovanou lektorkou pro SIPVZ vzdělávání pedagogických pracovníků – moduly Z, P0 a volitelný modul PJ – Tabulkové kalkulátory. Je pověřena vedením Informačního centra, které pracuje při škole.

V minulosti byla členkou řešitelských týmů projektů „Pilotní projekt – Internetový obchod“ (2003), projekt příhraniční spolupráce s organizací CJD Annaberg: „Ukazatele cesty žijí – tvorba internetového obchodu“ (fondy Phare, 2002/2003) a v roce 2004 byla spolutvůrcem projektu SIPVZ „Za školou se školou – Informatika a anglický jazyk“ – tvorba e-learningové aplikace, který postoupil do celostátního kola i do mezinárodní přehlídky v Chille.

V rámci řešitelského týmu pracuje jako administrátor a poradce pro otázky ICT.ÚČETNÍ PROJEKTU
 

Jméno a příjmení

Hana KOLÁŘÍKOVÁ

Pracovní zařazení

ekonomka školy

Telefon

+420 474 333 112

Fax

+420 474 333 115

e-mail:

 

Kontaktní adresa

5. května 680, 432 01 Kadaň

Odborná erudice

Účetní se zkušenostmi s účetní evidencí a vypořádáním projektů financovaných ze státního rozpočtu i z mezinárodních fondů.


- Navštívili jste oficiální stránku projektu SIPVZ 1047P2006 SOŠS a SOU Kadaň.- 

Aktualizace: 10.01.2007

Tato stránka používá javascripty.

webmaster

Valid XHTML 1.0!