PROJEKT SIPVZ 1047p2006
DIGITALIZACE VÝUKY PROFILOVÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
- BIOLOGIE A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

PROPAGACE PROJEKTU

  
PLAKÁT

Pro propagaci tohoto projektu jsme vytvořili propagační plakát formátu A3, který jsme využili při různých příležitostech, např.:
- Výstava středních škol v Karlových Varech. 30. 10. - 2. 11. 2006
- Výstava středních škol "Vzdělávání 2007" Chomutov - 6. - 8. 11. 2006 (foto1, foto2, foto3)
- Výstava středních škol Žatec
Tento leták jsme využili i při propagaci školy na akci "Setkání neziskových organizací Ústeckého kraje" 23. 10. 2006 v Ústí nad Labem. Akci pořádala Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje. (pozvánka na akci, foto)


LETÁK
Podrobný popis výstupů z projektu - seznam prezentací - jsme zpracovali do informačního letáku formátu A4, který jsme rozeslali všem školám v okrese a dalším partnerským školám a institucím vzdělávacím i institucím státní správy. Leták obsahuje také identifikační údaje projektu a adresu www stránky, kde jsou výstupy k dispozici. Uvedli jsme taky identifikační údaje školy a přehled studijních a učebních oborů, které škola nabízí. Tento materiál byl použit našimi učiteli i pro propagaci školy během náborových návštěv na základních školách. (titulní strana letáku, druhá strana letáku)


KAPESNÍ KALENDÁŘ
Náš projekt jsme chtěli propagovat i trochu trvalejší a praktickou formou, proto jsme vytvořili kapesní kalendář pro rok 2007 s identifikačními údaji školy a projektu, a hlavně s webovou adresou projektu. Tento kalendář dostali všichni studenti zemědělských oborů na naší škole a distribuovali jsme ho i na všech výše uvedených akcích. (titulní strana kalendáře)


PREZENTACE PROJEKTU
30. 11. 2006 se konala prezentace projektu pro učitele a studenty naší školy - projekt jsme představili a zároveň se snažili podnítit i ostatní učitele k úvahám o následování našeho příkladu. Na toto setkáni jsme pozvali i zástupce všech škol v okrese a obdobných škol v celém regionu, zástupce MŠMT, Krajského úřadu  Ústeckého kraje, zástupce měst Kadaň a Klášterec nad Ohří a také zástupce médií. Celkově se prezentace zúčastnilo asi 50 hostů.

Propagační panel
před aulou
Ředitel školy
zahajuje akci
Pohled do pléna
Členové řešitelského týmu seznamují plénum s výstupy projektu
Sledujeme prezentace
 a diskutujeme
Ukončení setkání Deník
Chomutovska
2. 12. 2006
Nástup
14. 12. 2006


OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ ŠKOLY - PRACOVIŠŤ PROJEKTU
Kabinety učitelů zapojených do projektu a pracoviště ekonomického oddělení jsme označili informačními štítky s identifikačními údaji projektu. (štítek, foto)

Zpět nahoru


- Navštívili jste oficiální stránku projektu SIPVZ 1047P2006 SOŠS a SOU Kadaň.- 

Aktualizace: 10.01.2007

Tato stránka používá javascripty.

webmaster

Valid XHTML 1.0!